Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Jak kupić węgiel w preferencyjnej cenie

Krzysztof Napierski / 08 grudnia 2022

W budynku Urzędu Miasta Mława przy ul. Padlewskiego 13 są przyjmowane wnioski o preferencyjny zakup węgla od firmy Węglokoks S.A., z którą Miasto Mława podpisało umowę (będzie je można składać również w 2023 r.). Mamy już listę mławskich składów, które będą dystrybuować węgiel.

Aby kupić węgiel po preferencyjnej cenie, należy złożyć w oddziale urzędu miasta przy ul. Padlewskiego 13 wypełniony wniosek, którego formularz można otrzymać właśnie tam lub w kancelarii ratusza. W formularzu wnioskodawca powinien wskazać, ile węgla będzie potrzebował do końca 2022 roku, a ile od 1 stycznia 2023 r.

Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, urząd skontaktuje się z wnioskodawcą i poprosi o dokonanie wpłaty należności za węgiel w wysokości 2000 zł za 1 tonę. Najprościej zrobić to przelewem na numer konta: 26 1090 2590 0000 0001 5230 2236 (Santander Bank Polska S.A.). W tytule przelewu należy napisać: „WĘGIEL” oraz podać imię i nazwisko oraz adres posesji, dla której węgiel jest kupowany.

Po zaksięgowaniu wpłaty przez urząd miasta, skontaktuje się on ponownie z wnioskodawcą i zaprosi po odbiór faktury i zaświadczenia upoważniającego do odbioru węgla. Z zaświadczeniem trzeba się będzie udać do wybranego składu węgla i odebrać zadeklarowaną we wniosku ilość węgla.

Dystrybutorami węgla na terenie Mławy będą (według dostępności sortymentu):

  • Usługi Transportowe i Handel Małgorzata Gadomska, ul. Tadeusza Kościuszki 55;
  • Firma Handlowo-Usługowa Węglo-Bud Krzysztof Domagała Adam Matyga s.c., ul. Tadeusza Kościuszki 55;
  • Składy Węgla Pawłowski, ul. Kolejowa 5;
  • Centralzbyt, ul. Brukowa 6;
  • Trans-Wima Paweł Żmijewski, ul. Stanisława Moniuszki 2;
  • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie sp. z o. o., ul. Powstańców Styczniowych 3;
  • Piłkowski Ryszard ‘EUROBUD’ ul. Graniczna 9.

Rodzaj, jakość oraz dostępna ilość węgla zależą wyłącznie od spółki Skarbu Państwa Węglokoks.

Przypomnijmy, że na sesji rady miasta 29 listopada 2022 r. Miasto Mława zabezpieczyło na zakup węgla dla mieszkańców w roku 2022 i pierwszej połowie 2023 r. 6 000 000 zł.

KN / KSM

fot.: PublicDomainPictures.net