Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Informacje ogólne

Urszula Perłowska / 01 grudnia 2021

Obowiązek zapewnienia właściwej opieki i ochrony zwierzętom bezdomnym nałożony został na mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt na gminę jako jej zadanie własne.

Rada Miejska określa corocznie program do dnia 31 marca, który ma zastosowanie w odniesieniu do wszystkich bezdomnych zwierząt domowych i gospodarskich, a w szczególności do psów i kotów przebywających w administracyjnych granicach Miasta Mława. Przyjęcie programu pozwala ograniczyć zjawisko bezdomności zwierząt na terenie miasta, a tym samym zwiększyć poprawę bezpieczeństwa i pożytku publicznego.

Z jego treścią można zapoznać się pod załącznikami, które publikujemy poniżej:

Uchwała z dnia 29 marca 2022 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Mława na rok 2022

Zgłaszanie zdarzeń

W przypadku, gdy właściciel regularnie wałęsającego się zwierzęcia jest znany, bądź w sytuacji, kiedy zachodzi podejrzenie, że zwierzę jest bezpańskie, wówczas należy zgłoszenia kierować telefonicznie lub osobiście do Straży Miejskiej w Mławie z siedzibą przy ul. Zygmunta Padlewskiego 13, tel. 23 654 64 50 wew. 902

W przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt należy zgłosić bezpośrednio do M-WET  przychodnia weterynaryjna z siedzibą w Mławie przy ul. Rynkowej 18 pod numerem telefonu: 601 812 521(telefon alarmowy).

Dodatkowych informacji można uzyskać kontaktując się z Wydziałem Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Mława pod numerem telefonu 23 654 64 38 wew. 310