Informacja z przeprowadzenia głosowania na kandydatów na członków Mławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Informacja z przeprowadzenia głosowania na kandydatów na członków Mławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji

Agnieszka Puzio-Dębska / 03 grudnia 2019

Informacja z przeprowadzenia  głosowania na kandydatów na członków Mławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji

Zgodnie z § 11 ust. 19 trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Mławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego będącym załącznikiem do Uchwały  Nr V/47/2015 Rady Miasta Mława z dnia 24 marca 2015 r. przekazujemy informację z głosowania na kandydatów na członków Mławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji, które odbyło się w dniu 25 listopada 2019 r.

W spotkaniu, zgodnie z listą obecności wzięło udział 13 uprawnionych do głosowania, reprezentantów organizacji pozarządowych, działających na terenie Miasta Mława.  

Spośród obecnych na spotkaniu przedstawicieli organizacji pozarządowych powołano Komisję Skrutacyjną w składzie:
1. Mariusz Dziubiński, Stowarzyszenie „Wspólnota Mariacka”;
2. Anna Danelczyk, Mławskie Stowarzyszenie Amazonki;
3. Alina Rzeplińska, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy z\s w Mławie.
Na Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej wybrano  Mariusza Dziubińskiego.

Ilość zgłoszonych kandydatów na członków Mławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji wyniosła 6 osób:
1.    Jolanta Koronowska, Klub Pływacki „Płetwa” Mława;
2.    Iwona Łazowa, Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej;
3.    Bożenna Majewska, Mławskie Stowarzyszenie Amazonki;
4.    Dawid Żółtowski, Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego Mława;
5.    Dariusz Jabłonowski, Klub Strzelectwa Sportowego „Kaliber”;
6.    Andrzej Grzymkowski, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mławskiej.

Ilość zgłoszeń spełniających wymogi formalne - 6
Ilość zgłoszeń nie spełniających wymogów formalnych - 0
Ilość kart do głosowania spełniających wymogi formalne – 12
Ilość kart do głosowania nie spełniających wymogów formalnych - 1
Powód niespełnienia wymogów formalnych karty do głosowania –  za duża liczba oddanych głosów na jednej karcie do głosowania.

Poszczególni kandydaci na członków Mławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji otrzymali następujące ilości głosów:

OBSZAR - KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE
Iwona Łazowa – 5 głosów
Andrzej Grzymkowski - 4 głosy
OBSZAR – SPORT
Dariusz Jabłonowski – 7 głosów
Jolanta Koronowska  - 4 głosy
OBSZAR – EDUKACJA
Dawid Żółtowski – 8 głosów
OBSZAR – RATOWNICTWO
Brak kandydatów
OBSZAR – EKOLOGIA
Brak kandydatów
OBSZAR - POMOC SPOŁECZNA
Bożenna Majewska – 5 głosów
OBSZAR – KOMBATANCI
Brak kandydatów

Zgodnie z Uchwałą Nr V/47/2015 Rady Miasta Mława z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Mławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego członkami Mławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w poszczególnych obszarach zostaną:

OBSZAR - KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE
OBSZAR – SPORT

Iwona Łazowa
Dariusz Jabłonowski

Z uwagi na równą liczbę głosów pomiędzy kandydatami - p. Jolantą Koronowską i Andrzejem Grzymkowskim, podjęto decyzję o dodatkowym głosowaniu uzupełniającym (§ 11 ust. 18 trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Mławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego)
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej zaproponował głosowanie jawne, poprzez podniesienie ręki.
W wyniku przeprowadzonego głosowania poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów:
Jolanta Koronowska  - 8 głosów
Andrzej Grzymkowski – 1 głos
OBSZAR – EDUKACJA
OBSZAR - RATOWNICTWO
OBSZAR – EKOLOGIA

Dawid Żółtowski
OBSZAR - POMOC SPOŁECZNA
Bożenna Majewska
OBSZAR – KOMBATANCI
brak zgłoszonych kandydatów
Po konsultacji z radcą prawnym zdecydowano o wysłaniu korespondencji do organizacji pozarządowych z obszaru KOMBATANCI z prośbą o wskazanie wspólnego kandydata do Mławskiej Rady  Działalności Pożytku Publicznego II kadencji reprezentującego środowisko kombatantów.

Członkami Mławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji po głosowaniu na kandydatów, przeprowadzonym na spotkaniu wyborczym w dniu 25 listopada 2019 r. zostaną wskazane w Zarządzeniu Burmistrza Miasta Mława następujące osoby:
1.    Iwona Łazowa
2.    Dariusz Jabłonowski
3.    Jolanta Koronowska  
4.    Dawid Żółtowski
5.    Bożenna Majewska

Szósty kandydat z obszaru KOMBATANCI zostanie wskazany przez przedmiotowe organizacje jako wspólny kandydat do Mławskiej Rady  Działalności Pożytku Publicznego II kadencji reprezentujący środowisko kombatantów.

sporządziła: Agnieszka Puzio - Dębska, Pełnomocnik Burmistrza Miasta Mława ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi