III posiedzenie Mławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego I kadencji | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

III posiedzenie Mławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego I kadencji

Agnieszka Puzio-Dębska / 16 maja 2016

Zwołanie III posiedzenia Mławskiej Rady Działalności Pożytku publicznego I kadencji, które odbędzie się 10 grudnia 2015 r. (czwartek) o godz. 17.00, Sala Ślubów Urzędu Miasta Mława.

 Mława, 2 grudnia 2015 r.

III posiedzenie

Mławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego I kadencji,

10 grudnia 2015 r. (czwartek) o godz. 17.00, Sala Ślubów Urzędu Miasta Mława

Porządek obrad:

  1. Otwarcie oraz przyjęcie porządku posiedzenia
  2. Zaopiniowanie regulaminów dotyczących ogłoszenia otwartych konkursów ofert na 2016 rok
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Mławskiej Rady Pożytku Publicznego do prac w komisjach konkursowych opiniujących oferty realizację zadań publicznych w 2016 roku
  4. Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Miasta Mława w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Tadeusza Korzybskiego
  5. Zmiany legislacyjne w III sektorze
  6. Opracowanie wytycznych do przygotowania Kampanii „Zostaw swój 1 % podatku w Mławie" za 2015 rok
  7. Dyskusja na temat pozyskiwania funduszy przez organizacje pozarządowe - doradztwo, wkłady własne, wypracowanie wspólnych procedur samorząd-organizacje pozarządowe, które posłużą do aplikowania o środki oraz do realizacji zadań
  8. Informacja po organizacji Mławskiego Forum Organizacji Pozarządowych
  9. Wolne wnioski i informacje
  10. Zakończenie posiedzenia

Agnieszka Puzio Dębska

Przewodnicząca Mławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Pełnomocnik Burmistrza ds współpracy z organizacjami pozarządowymi