Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025 wpisany do Wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego

Lidia Gniadek / 01 sierpnia 2017

Uchwałą 1165/261/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 25 lipca 2017 r. Gminny Program Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025 został wpisany do Wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego.

Miasto Mława znalazło się na 77 pozycji w Wykazie programów rewitalizacji województwa mazowieckiego o czym stanowi Załącznik do uchwały nr 1165/261/17  Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 25 lipca 2017 r.

Wpis do Wykazu programów rewitalizacji daje nam możliwości aplikowania o środki z funduszów unijnych w zakresie zadań rewitalizacyjnych, zwiększając również szansę na ich pozyskanie.