Wielkość czcionki

Tłumacz Migam.org

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Gdzie i jak wykorzystać odnawialne źródła energii

Krzysztof Napierski / 23 maja 2022

Samorząd Województwa Mazowieckiego przyznał Miastu Mława w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” 40 000 zł na zwiększenie potencjału inwestycyjnego miasta w zakresie ograniczenia niskiej emisji. Dofinansowany projekt będzie dotyczył opracowania analizy przedinwestycyjnej możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Mławie.

W ramach zadania zewnętrzna firma, wybrana zgodnie z prawem zamówień publicznych, przeanalizuje, jakie są możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej należących do Miasta Mława. Analiza będzie obejmowała możliwość wykorzystania instalacji fotowoltaicznych i solarnych oraz pomp ciepła. Zakres opracowania dotyczyć będzie takich obiektów miejskich jak szkoły, przedszkola, kryta pływalnia, itd.

Zostanie opracowana analiza, a następnie dokumentacja techniczna umożliwiająca realizację inwestycji miejskich służących ograniczeniu niskiej emisji. Dokumentacja dotyczyć będzie budynków będących własnością Miasta Mława. Dla budynków będących w zasobach własnych gminy opracowana będzie dokumentacja przyłączenia ich do sieci ciepłowniczej lub gazowej. Głównym celem jest polepszenie jakości życia mieszkańców poprzez poprawę jakości powietrza na terenie miasta.

Realizacja zadania wskaże możliwości oraz potrzeby gminy w zakresie zadań inwestycyjnych. Analizy i dokumentacja umożliwią zaplanowanie przedsięwzięć, które w przyszłych latach zintensyfikują inwestowanie w odnawialne źródła energii, dając tym impuls do polepszenia jakości życia mieszkańców zarówno pod względem zdrowotnym jak i ekonomicznym. Dobry przykład gminy inwestującej w odnawialne źródła energii wpłynie również na zmianę świadomości potencjalnych inwestorów indywidualnych w zakresie długofalowej opłacalności inwestowania w OZE. Opracowana dokumentacja wskaże najlepsze z możliwych do zastosowania i zasadnych ekonomicznie rozwiązań, które przyczynią się do ograniczania niskiej emisji.

Realizacja zadania jest zgodna z: Programem Ochrony Powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w którym zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu; Uchwałą Antysmogową dla Mazowsza; Programem Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Mława; Programem Ochrony Środowiska dla Miasta Mława do roku 2022. Szacunkowy całkowity koszt realizacji zadania wynosi 80 000 zł, natomiast przyznane miastu z budżetu Województwa Mazowieckiego dofinansowanie: 40 000 zł.

KSM, WI

fot.: PxHere