Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Cmentarze protestanckie

root@npc.pl / 25 maja 2006

Bezpośrednio za prawosławnym usytuowany był cmentarz ewangelicki, znacznie od niego mniejszy. Groby znajdowały się po obu stronach szerokiej alei, którą wieńczyła kaplica z wysoką wieżą. Cmentarz ogrodzony był murem z czerwonej cegły. Bezpośrednio po II wojnie światowej uległ szybkiej dewastacji.

Obecnie można zobaczyć tylko resztki ceglanego muru oddzielającego oba cmentarze. Nie ma śladów po grobach, ani kaplicy.
Niewiele można powiedzieć o drugim cmentarzu, do 1939r. liczącym kilkanaście grobów, który znajdował się przy zbiegu ulicy Płockiej i Bednarskiej, około 50 metrów dalej wzdłuż ul. Płockiej, za nie istniejącym już kościołem ewangelickim, przy ulicy Długiej. Kościół ten został zbudowany w 1870r., możemy więc przy¬puszczać, że w podobnym okresie czasu powstał również i cmentarz. Do pierwszej wojny światowej cmentarz był ogrodzony. W dwudziestoleciu międzywo¬jennym stopniowo zaczął podupadać. Obecnie znajdują się w tym miejscu bloki mieszkalne. Nie ma też koś¬cioła ewangelickiego przy ulicy Długiej, ani też tej części ulicy Bednarskiej, do której cmentarz przylegał. O miejscu cmentarnym świadczy jedynie płyta nagrobna.