Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Będą nowe punkty świetlne na Malinowskiego i Kochanowskiego

Krzysztof Napierski / 16 maja 2022

Na ulicach Bronisława Malinowskiego i Jana Kochanowskiego w Mławie wkrótce pojawią się nowe, ekologiczne, solarno-wiatrowe punkty świetlne. Na ich dostawę i montaż Miasto Mława pozyskało 97 016 zł dofinansowania od Samorządu Województwa Mazowieckiego.

W ramach zadania zostanie wykonanych 14 punktów świetlnych (solarno-wiatrowych) w granicach pasa drogowego ulic Bronisława Malinowskiego (11 punktów świetlnych) oraz Jana Kochanowskiego (3 punkty świetlne). Przewidywany termin realizacji to II i III kwartały 2022 r.

Montaż lamp hybrydowych przysłuży się poprawie bezpieczeństwa użytkowników ulic i mieszkańców przyległych posesji, poprawie warunków komunikacji pieszej oraz podniesieniu walorów użytkowych i estetycznych ulicy. Dzięki zastosowaniu zasilania zewnętrznego poprzez panele fotowoltaiczne oraz siłownię wiatrową, lampy hybrydowe pozwolą na uniezależnienie się od sieci energetycznej. Ponadto, ich samowystarczalność pozwoli uzyskać efekt ekonomiczny w postaci obniżenia zużycia prądu.

Na realizację zadania Miasto Mława pozyskało od Samorządu Województwa Mazowieckiego 97 016 zł dofinansowania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022.

KN, AM

il.: Pixabay