Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

10 minut z książką - Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Mławie

Agnieszka Puzio-Dębska / 05 grudnia 2022

W okresie od września do końca listopada 2022 r. kl. IV b realizowała projekt edukacyjny w ramach Narodowego programu Rozwoju czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025.

Celem projektu było rozwijanie kompetencji czytelniczych, wyrabianie w dzieciach nawyku systematycznego czytania, propagowania czytelnictwa i zachęcanie do sięgania po literaturę dla nich przeznaczoną. 

W ramach tego projektu na kolejnych zajęciach z wychowawcą poszczególni uczniowie czytali książkę Grzegorza Strzebońskiego „Dobre maniery dla dzieci”. Następnie na dużym arkuszu papieru wykonali projekt plastyczny drzewa, odrysowali i wycieli papierowe dłonie, na których napisali po kilka zasad savoir-vivre i przykleili na gałęziach drzewa. Efekty pracy dzieci zostały zaprezentowane na klasowej gazetce ściennej. Od tej pory zasady te nie będą im obce i będą im przyświecać każdego dnia.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.