Wielkość czcionki

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Rusza nabór wniosków na wymianę pieców w ramach działań ratusza

Magdalena Grzywacz / 04 lipca 2018

Od 9 lipca rusza nabór wniosków o dotację celową na wymianę źródła ciepła. Burmistrz Miasta Mława zaprasza do składania dokumentów w kancelarii UMM.

Od 9 lipca do 30 listopada 2018 r. trwać będzie nabór wniosków o dotację celową na wymianę źródła ciepła na ekologiczne. W budżecie miasta mamy zabezpieczone na ten cel 200 000 zł.

Wnioski należy składać w kancelarii Urzędu Miasta Mława (ul. Stary Rynek 19) w godzinach pracy urzędu (od 8:00 do 16:00, we wtorki – do 18:00).

Dotacje udzielane będą zgodnie z uchwałą Nr XXXII/378/2017 Rady Miasta Mława z  dnia  26 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Mława. Dokumentami wymaganymi do załatwienia sprawy są:

  1. Wypełniony wniosek o dotację celową na wymianę źródła ciepła (formularz w załączeniu);
  2. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości i jego rodzaju (formularz w załączeniu);
  3. Szczegółowy kosztorys modernizacji, potwierdzający możliwość jej wykonania, sporządzony przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane lub instalatorskie, z wyszczególnieniem ceny brutto nowego źródła ciepła; 
  4. Kopia dokonanego zgłoszenia planowanych prac lub otrzymane pozwolenie na budowę (o ile są wymagane przez prawo budowlane);
  5. Kopie umów/rachunków potwierdzających możliwość dostarczenia niezbędnych mediów do zasilania nowego źródła ciepła;
  6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy (dotyczy wnioskodawców będących osobami fizycznymi, w przypadku współwłasności nieruchomości - dla każdego wnioskodawcy  odrębne). Formularz w załączeniu;
  7. Oświadczenie dotyczące prowadzenia/nie prowadzenia działalności gospodarczej (formularz w załączeniu);
  8. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej w latach 2016- 2018 lub oświadczenie o otrzymaniu pomocy publicznej w ww. okresie i zaświadczenie/wykaz dotyczące otrzymanej pomocy publicznej (dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą). Formularz w załączeniu.

Szczegółowe informacje na temat dotacji można uzyskać w ratuszowym Wydziale Środowiska (parter, pokoje 17 i 18) lub dzwoniąc pod numer tel.: 23 654 32 96 wew. 300 i 302. Przypominamy, że mieszkańcy indywidualnie będą mogli się starać o bezzwrotne dofinansowanie lub pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zapowiedź WFOŚiGW w tej sprawie przedstawiliśmy w artykule: http://www.mlawa.pl/artykul/wfosigw-dofinansuje-wymiane-piecow-i-termomodernizacje).

 

EZ,MG/UMM