Wielkość czcionki

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

WFOŚiGW dofinansuje wymianę pieców i termomodernizację

Magdalena Grzywacz / 04 lipca 2018

Bezzwrotne dotacje i pożyczki w ramach programu „Czyste powietrze” zapowiada Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Będą mogli na nie liczyć właściciele lub współwłaściciele domów z Mazowsza – także z Mławy.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie poinformował, że zgodnie z porozumieniem zawartym 7 czerwca 2018 r. w sprawie realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, będzie udzielane dofinansowanie w formie bezzwrotnych dotacji oraz pożyczek. Celem Programu jest poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery.

Program „Czyste Powietrze”  skierowany będzie do osób fizycznych posiadających prawo własności lub będących współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub osób, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

 

Wg informacji WFOŚiGW w Warszawie w ramach Programu zostanie dofinansowana wymiana źródeł ciepła starej generacji opalanych paliwem stałym na:

  • węzły cieplne,
  • kotły na paliwo stałe (spełniające założenia Programu),
  • systemy ogrzewania elektrycznego,
  • kotły gazowe kondensacyjne
  • pompy ciepła

 

Dofinansowanie może objąć także prace termomodernizacyjne (docieplenie przegród zewnętrznych/wewnętrznych budynku oraz wymiana/montaż stolarki zewnętrznej).

Intensywność wsparcia dotacyjnego uzależniona będzie od kwoty miesięcznego dochodu przypadającego na 1 osobę w gospodarstwie domowym. Wielkość dotacji będzie liczona od wartości kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Dofinansowanie będzie można uzyskać dla przedsięwzięć, których wartość kosztów kwalifikowanych wynosi co najmniej 7 tys. zł i nie przekracza kwoty 53 tys. zł.

W ramach  Programu planowane jest także wsparcie - wyłącznie w formie pożyczek – na zakup i montaż kolektorów słonecznych oraz mikroinstalacji fotowoltaicznych.

W gminach na terenie województwa mazowieckiego będą prowadzone spotkania ekspertów

z mieszkańcami w celu przedstawienia warunków Programu oraz zasad wypełnienia wniosków o dofinansowanie. Rozpoczęcie szkoleń zaplanowane zostało na II połowę lipca 2018 r. Szczegółowe informacje na temat harmonogramu szkoleń będą pojawiały się sukcesywnie na stronie internetowej WFOŚiGW. Nabór wniosków w Programie „Czyste Powietrze” ma się rozpocząć po przeprowadzeniu warsztatów w gminach na terenie Mazowsza. Urząd Miasta Mława skierował już prośbę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o przeprowadzenie szkolenia w Mławie.

EZ, MG/UMM