Wielkość czcionki

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Pamiętajmy o usuwaniu sopli i odśnieżaniu chodników

Krzysztof Napierski / 03 stycznia 2019

Przypominamy mieszkańcom Mławy o obowiązkach odśnieżania chodników przylegających do ich posesji oraz usuwania z budynków nawisów śnieżnych i lodowych. Brak dbałości w tym zakresie może doprowadzić do nieszczęścia – uszkodzenia ciała w wyniku pośliźnięcia lub uderzenia spadającym z dachu soplem. Ofiarą wypadku może się stać zarówno właściciel nieruchomości, jak też przypadkowy przechodzień.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, do obowiązków właściciela nieruchomości należą m.in. odśnieżanie i usuwanie śliskości z chodnika przylegającego do jego posesji. Można w tym celu korzystać z piasku znajdującego się w rozstawionych na terenie miasta pojemnikach, które są na bieżąco uzupełniane przez służby miejskie. Prosimy, aby nie posypywać oblodzonych fragmentów chodnika popiołem – jest to prawnie zabronione.

W związku ze zmiennymi warunkami pogodowymi (przechodzenie temperatury przez próg 0 st. C) zwracamy także uwagę na inne poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców, jakim są wystające z dachów czapy śniegu oraz zwisające sople. Uderzenie, zwłaszcza w głowę, ciężkiej masy śniegu lub ostro zakończonego sopla może spowodować poważne obrażenia ciała. Usuwanie takich nawisów z budynków również jest obowiązkiem właścicieli nieruchomości. Prosimy, aby zwracać na to uwagę.

Stan chodników i dachów posesji kontrolują strażnicy miejscy. W przypadku niedopełnienia przez właściciela posesji opisanych wyżej obowiązków, może się on liczyć z upomnieniem, mandatem karnym, grzywną lub nawet skierowaniem sprawy do sądu.

KN / UMM

fot.: Mateusz Przybyszewski