Mława[0]

Opublikowane na: Mława (www.mlawa.pl)

Autor: Magdalena Grzywacz


Polska Strefa Inwestycji – pomoc dla inwestorów

Publikowane od

Przedsiębiorcy, którzy skorzystali z zaproszenia burmistrza Sławomira Kowalewskiego, wzięli udział w konferencji przedstawiającej szczegóły nowego programu pomocy dla biznesu – Polska Strefa Inwestycji.

– Zależało mi na tym, aby takie spotkanie zostało w Mławie zorganizowane. Polska Strefa Inwestycji daje możliwość uzyskania pomocy i ulg podatkowych dla nowych przedsięwzięć biznesowych, które powstają w dowolnym miejscu na terenie Polski. Wielu przedsiębiorców nie wie o tym i nie korzysta z preferencyjnych warunków, dlatego warto organizować spotkania z fachowcami i bezpośrednio przekazywać wiedzę zainteresowanym – we wstępie wtorkowego spotkania powiedział Sławomir Kowalewski, burmistrz Mławy.

Poza zainteresowanymi przedsiębiorcami, na konferencji, odbywającej się 26 października br. w sali kina Kosmos, obecni byli przede wszystkim przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (WMSSE), na czele z Krzysztofem Żochowskim – prezesem zarządu i jego zastępcą Grzegorzem Kłoczką. W spotkaniu wzięła udział także Aneta Goliat – Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin oraz przedsiębiorcy z Żuromina.

Specjaliści zaangażowani przez WMSSE przedstawili założenia Polskiej Strefy Inwestycji (prezentacja w załączeniu). Odpowiadali na pytania zainteresowanych przedsiębiorców w trakcie konferencji, ale także w rozmowach indywidualnych, w kuluarach. Burmistrz Miasta Mława oraz Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej skorzystali z okazji i podpisali porozumienie dotyczące współpracy pomiędzy Strefą a Miastem Mława, pieczętując w ten sposób kilkunastoletnie, owocne partnerstwo.

Informacje o założeniach Polskiej Strefy Inwestycji budziły duże zainteresowanie obecnych. Korzystając z udogodnień zawartych w tym programie, przedsiębiorcy mają możliwość uzyskać pomoc publiczną w formie zwolnienia z podatku nawet do 15 lat. Maksymalna wysokość regionalnej pomocy inwestycyjnej obowiązującej na obszarze zarządzanym przez Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. (ale położonym na terenie województwa mazowieckiego), wynosi nawet do 55 proc. wydatków kwalifikowanych.

Program Polskiej Strefy Inwestycji ma charakter powszechny. Oznacza to, że każda nowa inwestycja, która spełnia określone prawem kryteria, ma możliwość zostać objętą wsparciem, bez względu na to kto i gdzie ją prowadzi. Szczegóły dotyczące pomocy są zawarte w prezentacji załączonej poniżej.

KB,MG/KSM


Adres źródłowy: https://www.mlawa.pl/artykul/polska-strefa-inwestycji-pomoc-dla-inwestorow