Mława[0]

Opublikowane na: Mława (www.mlawa.pl)

Autor: Dorota Majewska


Protokół Nr XXXVIII/ 2014 z obrad sesji Rady Miasta Mława z dnia 4 marca 2014r.

Publikowane od
Publikowane do

Protokół z XXXVIII sesji Rady Miasta Mława, która odbyła się w dniu 4 marca 2014r. w sali posiedzeń starostwa Powiatowego w Mławie przy ul. Reymonta 6

 


Adres źródłowy: https://www.mlawa.pl/artykul/protokol-nr-xxxviii-2014-z-obrad-sesji-rady-miasta-mlawa-z-dnia-4-marca-2014r