Mława[0]

Opublikowane na: Mława (www.mlawa.pl)

Autor: root@npc.pl


Protokół Nr LI/ 2010 z obrad sesji Rady Miejskiej w Mławie obdytej w dniu 9 listopada 2010r. w sali Miejskiego Domu Kultury i sali kina

Publikowane od
Publikowane do

sygnatura:
streszczenie:
źródło: Rada miejska
typ: Sesja
status: Obowiązujący
Adres źródłowy: https://www.mlawa.pl/artykul/protokol-nr-li-2010-z-obrad-sesji-rady-miejskiej-w-mlawie-obdytej-w-dniu-9-listopada-2010r