Mława[0]

Opublikowane na: Mława (www.mlawa.pl)

Autor: Agnieszka Puzio-Dębska


Zapraszamy do rodzinnego punktu konsultacyjnego

Publikowane od

Szanowni Państwo,

Jeśli potrzebujecie wsparcia  w zakresie doznawanej przemocy i chcecie poznać możliwości wyjścia z tej sytuacji, zapraszamy na spotkanie ze specjalistą.

Jeśli potrzebujecie wsparcia w zakresie kształtowania właściwych postaw rodzicielskich, które bywają wystawione na czynniki ryzyka jeśli rodzina dotknięta jest przemocą, poczuciem wyobcowania, brakiem  porozumienia wśród najbliższych, a także nadużywaniem alkoholu, pedagog udzieli specjalistycznej pomocy.

W każdy poniedziałek i środę (od 11 maja 2022 r.) w godzinach od 16.00 do 18.00 zapraszamy do Punktu Konsultacyjnego, przy ul. Z. Padlewskiego 13, pokój nr 5 w ramach  Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na  rok 2022.

 

 


Adres źródłowy: https://www.mlawa.pl/artykul/zapraszamy-do-rodzinnego-punktu-konsultacyjnego