Mława[0]

Opublikowane na: Mława (www.mlawa.pl)

Autor: Kamil Gołębiewski


Pełnomocnictwo

Publikowane od

W przypadku kiedy deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest składana przez pełnomocnika, do deklaracji obowiązkowo trzeba dołączyć oryginalne pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej (art. 80a i 80b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa).
 

Udzielenie pełnomocnictwa wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej. Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Miasta Mława lub na rachunek bankowy – dane poniżej:

Urząd Miasta Mława
Santander Bank Polska S.A.
nr konta: 70 1090 2604 0000 0001 3379 7826 


Adres źródłowy: https://www.mlawa.pl/artykul/pelnomocnictwo