Mława[0]

Opublikowane na: Mława (www.mlawa.pl)

Autor: Urszula Perłowska


Opieka weterynaryjna

Publikowane od

W styczniu 2022 roku Miasto Mława podpisało umowę z lecznicą weterynaryjną M-WET Mariusz Tomasz Murawski przy ul. Rynkowej 18  na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej na rzecz bezdomnych zwierząt  pochodzących z terenu Miasta Mława oraz zwierzętom poszkodowanym w wyniku wypadków drogowych lub innych zdarzeń losowych.

Zakres umowy obejmuje: kompleksowe usługi weterynaryjne dotyczące badania ogólnego stanu zdrowia, pomoc i leczenie w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych, transport bezdomnych zwierząt do schroniska.

Postępowanie ze zwierzętami: W przypadku odnalezienia właściciela dokonuje się udokumentowanego zwrotu zwierzęcia. W sytuacji nie odnalezienia właściciela po upływie obserwacji bądź leczenia przychodnia stara się znaleźć osoby zainteresowane adopcją w ostateczności przekazuje zwierzę do schroniska z którym Miasto Mława podpisało umowę.

Kontakt:

M-WET Przychodnia Weterynaryjna
Mariusz Tomasz Murawski
ul. Rynkowa 18
tel. 23 655 03 80

strona internetowa : www.mwet.pl


Adres źródłowy: https://www.mlawa.pl/artykul/opieka-weterynaryjna