Mława[0]

Opublikowane na: Mława (www.mlawa.pl)

Autor: Magdalena Grzywacz


Autobusy MKM linii nr 3 jeżdżą zmienioną trasą

Publikowane od

Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe MPDM Sp. z o.o. informuje, że – z uwagi na budowę drogi ekspresowej nr 7 i przedłużające się roboty w rejonie ul. Nowowiejskiej – do 8 listopada 2021 r. obowiązują zmiany wprowadzone 27 października br. na trasie linii nr 3 Mławskiej Komunikacji Miejskiej.

Na czas trwania robót zostaną zlikwidowane przystanki na całej długości ul. Nowowiejskiej. Końcowym przystankiem linii nr 3 będzie parking cmentarza komunalnego (ul. Kolbego). Godziny odjazdów z pozostałych przystanków pozostają bez zmian.

MPDM

Adres źródłowy: https://www.mlawa.pl/artykul/autobusy-mkm-linii-nr-3-jezdza-zmieniona-trasa