Mława[0]

Opublikowane na: Mława (www.mlawa.pl)

Autor: Krzysztof Napierski


Uczcili ofiary Golgoty Wschodu

Publikowane od

Mławianie spotkali się dzisiaj na mszy św. w kościele pw. Świętej Trójcy, uroczystości na cmentarzu parafialnym oraz akademii w Miejskim Domu Kultury, by upamiętnić Zesłańców Syberyjskich – ofiary sowieckiego totalitaryzmu. Wyjątkową oprawę mławskim obchodom Światowego Dnia Sybiraka zapewniła Kompania Honorowa Wojska Polskiego.

W 82. rocznicę napaści sowieckiej na Polskę 17 września 1939 r., mszę św. w kościele pw. Świętej Trójcy koncelebrowali proboszczowie wszystkich mławskich parafii: ks. kan. Sławomir Krasiński (par. pw. św. Stanisława BM, Dziekan Dekanatu Mławskiego Wschodniego, gospodarz miejsca), ks. prał. dr Kazimierz Ziółkowski (parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski, Dziekan Dekanatu Mławskiego Zachodniego), ks. kan. Sławomir Kowalski (parafia pw. Świętej Rodziny) i ks. kan. Roman Tomaszewski (parafia pw. św. Jana Kantego).

Po zakończeniu sprawowanej ofiary uczestnicy obchodów przeszli w kolumnie prowadzonej przez Mławską Orkiestrę Dętą, Kompanię Honorową Wojska Polskiego i poczty sztandarowe pod pomnik Golgoty Wschodu – Zesłańców Syberyjskich na cmentarzu parafialnym, gdzie odbyła się główna część dzisiejszych uroczystości. Po odegraniu hymnu państwowego i wciągnięciu flagi na maszt, wszystkich obecnych powitał, przybliżył historię ofiar sowieckiego totalitaryzmu oraz odczytał fragment tragicznego życiorysu zmarłego w 2020 r. Prezesa Związku Sybiraków w Mławie Stefana Dzikowskiego jego syn Grzegorz Dzikowski. List od niemogącej przybyć na uroczystości Poseł na Sejm RP Anny Cicholskiej odczytała jej asystentka Monika Golubska. Następnie głos zabrali, odwołując się do tragicznych losów bohaterów dzisiejszych obchodów oraz apelując o budowanie pokoju i dobrosąsiedzkich relacji, Burmistrz Miasta Mława Sławomir Kowalewski, Senator RP Jan Maria Jackowski i Starosta Mławski Jerzy Rakowski. Odczytany został Apel Poległych, po czym żołnierze oddali salwę honorową, a przybyłe delegacje złożyły pod pomnikiem kwiaty i zapalone znicze. Odegrany został także Hymn Sybiraków. Dowódcą uroczystości był płk Mieczysław Gurgielewicz – Dowódca 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Zwieńczeniem mławskich obchodów Światowego Dnia Sybiraka była wzruszająca akademia w Miejskim Domu Kultury. Po wysłuchaniu krótkich przemówień, widzowie obejrzeli część artystyczną przygotowaną przez młodzież mławskich szkół podstawowych i średnich oraz Martę i Pawła Stawińskich.

KN / KSM


Adres źródłowy: https://www.mlawa.pl/artykul/uczcili-ofiary-golgoty-wschodu