Mława[0]

Opublikowane na: Mława (www.mlawa.pl)

Autor: emilia_sm


Komisje Rady Miasta 2002-2006

Publikowane od
Publikowane do

Kadencja: 2002 - 2006

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej

 • Agnieszka Krupińska - Członek
 • Andrzej Świercz - Członek
 • Henryk Kacprzak - Członek
 • Henryk Sławuta - Przewodniczący
 • Kazimierz Wesołowski - Członek
 • Krystyna Burakowska - Członek
 • Leszek Walerysiak - Członek
 • Paweł Brzezik - Członek
 • Zbigniew Korczak - Członek
 • Zdzisław Świniarski - Członek

Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 • Agnieszka Krupińska - Członek
 • Henryk Dzięgielewski - Członek
 • Henryk Kacprzak - Członek
 • Janusz Lech Uniewicz - Członek
 • Jerzy Gryglewicz - Członek
 • Kazimierz Wesołowski - Członek
 • Leszek Ośliźlok - Członek
 • Ryszard Prusinowski - Członek
 • Wtulich Jan - Członek
 • Zbigniew Korczak - Członek
 • Zenon Laskowski - Przewodniczący

Komisja ds. Rodziny i Spraw Społecznych

 • Agnieszka Krupińska - Członek
 • Andrzej Lampkowski - Członek
 • Andrzej Świercz - Członek
 • Barbara Piasecka - Członek
 • Halina Pszczółkowska - Przewodniczący
 • Janusz Lech Uniewicz - Członek
 • Kamil Krupa - Członek
 • Paweł Brzezik - Członek
 • Ryszard Prusinowski - Członek

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

 • Andrzej Lampkowski - Członek
 • Barbara Piasecka - Członek
 • Halina Pszczółkowska - Członek
 • Henryk Kacprzak - Członek
 • Henryk Sławuta - Członek
 • Kamil Krupa - Członek
 • Leszek Ośliźlok - Przewodniczący
 • Wtulich Jan - Członek
 • Zenon Laskowski - Członek

Komisja Rewizyjna

 • Andrzej Lampkowski - Przewodniczący
 • Barbara Piasecka - Członek
 • Henryk Sławuta - Członek
 • Leszek Ośliźlok - Członek
 • Zdzisław Świniarski - Członek
 • Zenon Laskowski - Członek

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

 • Halina Pszczółkowska - Członek
 • Janusz Lech Uniewicz - Członek
 • Janusz Stanisław Wojnarowski - Członek
 • Jerzy Gryglewicz - Członek
 • Kazimierz Wesołowski - Członek
 • Krystyna Burakowska - Członek
 • Krzysztof Ługowski - Członek
 • Leszek Walerysiak - Członek
 • Paweł Brzezik - Członek
 • Ryszard Prusinowski - Członek
 • Zbigniew Korczak - Przewodniczący

Adres źródłowy: https://www.mlawa.pl/artykul/komisje-rady-miasta-2002-2006