Mława[0]

Opublikowane na: Mława (www.mlawa.pl)

Autor: Klaudia Sieradzka


Protokół Nr XXXI z obrad Sesji Rady Miasta Mława z dnia 02 czerwca 2017 r.

Publikowane od
Publikowane do

Protokół Nr XXXI/2017 z obrad sesji Rady Miasta Mława z dnia 02 czerwca 2017 r., która odbyła się w sali Miejskiego Domu Kultury w Mławie przy ul. Stary Rynek 13

 


Adres źródłowy: https://www.mlawa.pl/artykul/protokol-nr-xxxi-z-obrad-sesji-rady-miasta-mlawa-z-dnia-02-czerwca-2017-r