Mława[0]

Opublikowane na: Mława (www.mlawa.pl)

Autor: Magdalena Grzywacz


Komitet Rewitalizacji – konsultacje społeczne dotyczące zasad wyznaczania składu komitetu i zasad jego działania

Publikowane od
Publikowane do

Wdrażanie i ocena Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025 będzie realizowane z udziałem społeczeństwa. Komitet rewitalizacji będzie stanowił forum współpracy lokalnej społeczności z organami miasta.

 Poniżej załączamy projekt Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji oraz formularz, na którym można składać uwagi do projektu. Do 21 marca 2017 r. w formie papierowej można je składać w kancelarii Urzędu Miasta Mława (na parterze w ratuszu) lub w formie elektronicznej wysyłać na adres: rewitalizacjaat[2]mlawa [dot] pl.

Swoje uwagi i opinie można również przekazać na spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się  w dniu 27 lutego 2017 r. w Urzędzie Miasta Mława  w Sali Ślubów o godz. 17.00

Wydruki projektu są do wglądu w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej (ul. 3 Maja) oraz w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Mława pok. 35.


Adres źródłowy: https://www.mlawa.pl/artykul/komitet-rewitalizacji-konsultacje-spoleczne-dotyczace-zasad-wyznaczania-skladu-komitetu-i