Mława[0]

Opublikowane na: Mława (www.mlawa.pl)

Autor: Monika Kucka


RAPORT z przebiegu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zaopiniowania projektu Polityki Mieszkaniowej Miasta Mława na lata 2017-2021 ogłoszonych zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/227/2016 Rady Miasta Mława z dnia 31 maja 2016r. w sprawie szczegóło

Publikowane od
Publikowane do

 


Adres źródłowy: https://www.mlawa.pl/artykul/raport-z-przebiegu-przeprowadzenia-konsultacji-spolecznych-dotyczacych-zaopiniowania