Mława[0]

Opublikowane na: Mława (www.mlawa.pl)

Autor: Przemysław Więckiewicz


Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej”

Publikowane od
Publikowane do

Informacje o ogłoszonych konsultacjach były zamieszczone na stronie internetowej Miasta Mława oraz podane za pośrednictwem Rzecznika Prasowego przekazane lokalnym mediom.

Konsultacje społeczne miały następującą formę:

  1. pisemną w postaci:

1)    zbierania uwag w postaci papierowej złożonych bezpośrednio w kancelarii Urzędu Miasta Mława, Stary Rynek 19, 06-500 Mława lub przesłanych na adres korespondencyjny Urzędu Miasta Mława, Stary Rynek 19, 06-500 Mława;

2)    zbierania uwag za pomocą poczty elektronicznej na adres wrat[1]mlawa [dot] pl

      2. zbierania uwag w Urzędzie Miasta Mława. Uwagi można zgłaszać ustnie w Wydziale Rozwoju i Inwestycji ul. Padlewskiego 13, 06-500 Mława.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych zgłoszone zostały 4 wnioski z uwagami przez
4 podmioty.

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych, zamieszczony w formacie pdf znajduje się poniżej.

 

 


Adres źródłowy: https://www.mlawa.pl/artykul/informacja-z-przeprowadzonych-konsultacji-spolecznych-dotyczacych-projektu-planu