Mława[0]

Opublikowane na: Mława (www.mlawa.pl)

Autor: Agnieszka Puzio-Dębska


UCHWAŁA NR XVIII/227/2016 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Mława


Adres źródłowy: https://www.mlawa.pl/artykul/uchwala-nr-xviii2272016-rady-miasta-mlawa-z-dnia-31-maja-2016-r-w-sprawie-szczegolowych