Mława[0]

Opublikowane na: Mława (www.mlawa.pl)

Autor: Agnieszka Puzio-Dębska


Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy za 2013 rok

Publikowane od
Publikowane do

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku

 


Adres źródłowy: https://www.mlawa.pl/artykul/sprawozdanie-z-realizacji-programu-wspolpracy-za-2013-rok