Mława[0]

Opublikowane na: Mława (www.mlawa.pl)

Autor: Agnieszka Puzio-Dębska


Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok

Publikowane od
Publikowane do

Program Współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 przyjęty Uchwałą NR XLIV/447/2014 Rady Miasta Mława z dnia 28 października 2014 r.

 


Adres źródłowy: https://www.mlawa.pl/artykul/program-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi-na-2015-rok