Mława[0]

Opublikowane na: Mława (www.mlawa.pl)

Autor: Przemysław Więckiewicz


UCHWAŁA Nr XLIV/443/2014 Rady Miasta Mława z dnia 28 października 2014r.

Publikowane od
Publikowane do

w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Mława do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego na zabezpieczenie wykorzystania środków z Funduszu Spójności przyznanych na dofinansowanie projektu pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”


Adres źródłowy: https://www.mlawa.pl/artykul/uchwala-nr-xliv4432014-rady-miasta-mlawa-z-dnia-28-pazdziernika-2014r