Mława[0]

Opublikowane na: Mława (www.mlawa.pl)

Autor: Agnieszka Puzio-Dębska


Ogłoszenie wyników w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych realizujących projekty współfinansowane ze źródeł zewnętrznych

Publikowane od
Publikowane do

Podstawa prawna - Zarządzenie Nr 53/2013 Burmistrza Miasta Mława z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia wyników w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizujących projekty współfinansowane ze źródeł zewnętrznych.

 


Adres źródłowy: https://www.mlawa.pl/artykul/ogloszenie-wynikow-w-ramach-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-1