Mława[0]

Opublikowane na: Mława (www.mlawa.pl)

Autor: Agnieszka Puzio-Dębska


Pomniki przyrody na terenie miasta Mława

Publikowane od
Publikowane do

W granicach administracyjnych naszego miasta znajdują się 4 pomniki przyrody:

  • Lipa drobnolistna, przy ul. Studzieniec 114, teren prywatny, orientacyjna wysokość – 22 metrów, obwód pnia na wys. 1,3 (tzw. „pierśnica" ) - 4,70, numer ewidencyjny - 318.
  • 3 lipy drobnolistne, usytuowane przy skrzyżowaniu ul. Studzieniec i ul. Brzozowej, wysokośc lip – około – 20 metrów, „pierśnice" - 2,6; 2,2; 2,76, numery ewidencyjne drzew - 314/375/89.

Pomnik przyrody – prawnie chroniony twór przyrody, szczególnie cenny ze względów naukowych, zabytkowych, kulturowych i innych.

Do pomników przyrody ożywionej należą: pojedyncze krzewy, drzewa i grupy drzew odznaczające się sędziwym wiekiem, wielkością, niezwykłymi kształtami lub innymi cechami, a także zabytkowe aleje drzew. Natomiast do pomników przyrody nieożywionej należą: największe głazy narzutowe, tzw. eratyki oraz interesujące formy powierzchni ziemi np. – źródła, wodospady, jary, skałki, wywierzyska, przełomy rzeczne, jaskinie, odkrywki itp.

 


Adres źródłowy: https://www.mlawa.pl/artykul/pomniki-przyrody-na-terenie-miasta-mlawa