Mława[0]

Opublikowane na: Mława (www.mlawa.pl)

Autor: Agnieszka Puzio-Dębska


Informacja w sprawie wyłonienia organizacji pozarządowych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury w 2012 r

Publikowane od
Publikowane do

Informacja w sprawie wyłonienia organizacji pozarządowych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury w 2012 r.


Adres źródłowy: https://www.mlawa.pl/artykul/informacja-w-sprawie-wylonienia-organizacji-pozarzadowych-w-otwartym-konkursie-ofert-na