Mława[0]

Opublikowane na: Mława (www.mlawa.pl)

Autor: Cezary Lewandowski


Podpisaliśmy nową umowę o współpracy

Publikowane od
Publikowane do

Dnia 8 października 2011 podpisaliśmy umowę przedwstępną o współpracy z macedońskim miastem Kriva Palanka. Kontakty z tym miastem nawiązaliśmy ponad rok temu- podobnie, jak z serbskim miastem UB.

Od 1 maja 2004 roku Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Nasze członkostwo nie było jednorazowym aktem – było długim procesem wymagającym współpracy wewnętrznej, ale również wsparcia ponadnarodowego.
Oba wspomniane wyżej Miasta leżą na Bałkanach – historia tego regionu Europy jest niezwykle trudna i skomplikowana.
W styczniu 2012 roku Miasto Mława złoży projekt w ramach Programu Europa dla Obywateli i chcielibyśmy podpisać w Mławie właściwe umowy o współpracy między naszymi Miastami.


Adres źródłowy: https://www.mlawa.pl/artykul/podpisalismy-nowa-umowe-o-wspolpracy-0