Mława[0]

Opublikowane na: Mława (www.mlawa.pl)

Autor: root@npc.pl


Cmentarz choleryczny

Publikowane od
Publikowane do

Spośród zapomnianych nekropoli mławskich istnieją cmentarze epidemiologiczne, które od początku – także w średniowieczu zakładano poza murami miasta, ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców. Pierwszy z takich cmentarzy powstał w Mławie zapewne w drugiej połowie XVI wieku, kiedy miasto i okolice zdziesiątkowała epidemia dżumy z lat 1572-1573.

Jak wynika z analizy źródeł dziewiętnastowiecznych (między innymi ksiąg metrykalnych ) na cmentarzu tym chowano również samobójców i przestępców , w tym również przestępców politycznych. W ocenie władz carskich za takich uchodzili między innymi uczestnicy powstania styczniowego, którzy tam znajdowali miejsce ostatniego spoczynku. Być może znajdował się on przy którymś z krzyży cholerycznych ( z podwojonymi ramionami tzw. karawana) których zachowało się trochę na terenie miasta.
Natomiast do dziś zachował się jedynie fragment dawnego cmentarza cholerycznego, na miejscu którego wznosi się do dziś krzyż choleryczny z 1894r. Cmentarz ten usytuowany był na zachód od dawnego traktu niborskiego (do Nidzicy). Obecnie pozostała tylko niewielka część pomiędzy ulicami Dobrą, Paderewskiego i Karcza.


Adres źródłowy: https://www.mlawa.pl/artykul/cmentarz-choleryczny