Mława[0]

Opublikowane na: Mława (www.mlawa.pl)

Autor: root@npc.pl


Anna Tomaszewicz-Dobrska - pierwsza Polka z dyplomem lekarza (1854-1918)

Publikowane od
Publikowane do

Urodziła się w Mławie. Po ukończeniu prywatnej pensji w Warszawie, rozpoczęła studia w Zurychu. W 1877r. ukończyła studia i otrzymała stopień doktora medycyny. Dyplom jej oznaczał przełom w wieloletniej tradycji medycyny polskiej – po raz pierwszy Polka została lekarzem. Zanim pozwolono jej na podjęcie pracy przeżyła szereg rozczarowań: w kraju nie chciano uznać jej zagranicznego dyplomu, nie przyjęto jej w poczet członków Warszawskiego Towarzystwa Lekarskiego. Dopiero w 1880 roku rozpoczęła praktykę lekarską w Warszawie w zakresie chorób dziecięcych i kobiecych. Oprócz licznych zasług lekarskich dr. Dobrska miała osiągnięcia społeczne. Była założycielem Towarzystwa Kolonii Letnich i Towarzystwa Dobroczynności. Ponadto wraz z A. Świętochowskim powołała do życia Towarzystwo Kultury Polskiej. Wspólnie z M. Konopnicką i E. Orzeszkową w 1907r. doprowadziła do zorganizowania I Zjazdu Kobiet Polskich. Zmarła 21 czerwca 1918 r.

Polecamy artykuł autorstwa Kamila Janickiego, opublikowany na portalu wielkahistoria.pl.


Adres źródłowy: https://www.mlawa.pl/artykul/anna-tomaszewicz-dobrska-pierwsza-polka-z-dyplomem-lekarza-1854-1918