Mława[0]

Opublikowane na: Mława (www.mlawa.pl)

Autor: root@npc.pl


4. W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych polegających na organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2007r.

Publikowane od
Publikowane do

Parafia Rzymskokatolicka Św. Stanisława BM
Zadanie: Pielgrzymka rowerowa młodzieży Mława – Wilno
Kwota – 3.000 zł
Słownie: trzy tysiące złotych

Stowarzyszenie Promocji Zdrowego Stylu Życia Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Ofiarom Przestępstw Drogowych "Exodus"
Zadanie: Ziomale na fale
Kwota – 3.000 zł
Słownie: trzy tysiące złotych

Stowarzyszenie Rozwoju Wiedzy i Umiejętności
Zadanie: ABC żeglarstwa obóz dla początkujących
Kwota – 4.000 zł
Słownie: cztery tysiące złotych

Klub Sportowy "Zawkrze" Mława
Zadanie: Letni obóz wypoczynkowo - szkoleniowy w Ustce - przygotowanie do sezonu 2007-2008
Kwota dotacji: 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych)

Klub Sportowy "Zawkrze" Mława
Zadanie: Obóz kondycyjno sprawnościowy sekcji piłki ręcznej, piłki siatkowej
i lekkiej atletyki
Kwota dotacji: 7.000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych)

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Zadanie: Organizacja obozu harcerskiego - Akcja Letnia 2007
Kwota dotacji: 4.000 zł (słownie: cztery tysiące)


Adres źródłowy: https://www.mlawa.pl/artykul/4-w-ramach-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-polegajacych-na