Przejdź do treści

Dane kontaktowe

+48 236543382, +48 236543652

info@mlawa.pl

Aktualności > >


Wyszukiwarka

Wyszukaj w serwisie

Licznik odwiedzin

2676670

Zamówienia publiczne

Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Starego Rynku w Mławie (II)

Data wpisu: 2017-02-20 14:04:00
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Starego Rynku w Mławie. Oferty można składać w Kancelarii Urzędu Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława w terminie do 03.03.2017 r. do godz. 12:00.

więcej

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową punktów świetlnych na terenie MOSiR w Mławie

Data wpisu: 2017-02-17 12:00:00
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową punktów świetlnych na terenie MOSiR w Mławie.Ofertę na FORMULARZU OFERTY należy złożyć w terminie do dnia 23.02.2017r. do godz. 12.00 w formie pisemnej.

więcej

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława

Data wpisu: 2017-02-15 07:51:00
Aktualizacja 23.02.2017r. - zamieszczenie informacji z publicznej sesji otwarcia ofert

więcej

Budowa punktów świetlnych w ul. Instalatorów w Mławie – etap II Postępowanie II

Data wpisu: 2017-02-14 12:37:00
Przedmiotem zamówienia jest budowa punktów świetlnych w ul. Nowej w Mławie: budowa linii kablowej o długości 646mb oraz budowa 16 punktów świetlnych z oprawami typu LED z zasileniem z istniejącego układu pomiarowego i istniejącej rozdzielni oświetleniowej, zlokalizowanej na ul. 30-lecia LWP, na odcinku od ul. Instalatorów do ul. 30-lecia LWP.

więcej

Przebudowa budynku dawnej ,,Popówki" w Parku Miejskim w Mławie

Data wpisu: 2017-02-13 16:08:00
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku dawnej ,,Popówki" w Parku Miejskim W Mławie. W zakres zamówienia wchodzi rozbudowa , przebudowa i przygotowanie istniejącego budynku do zmiany sposobu użytkowania z funkcji usług zdrowia na funkcje administracyjną.

więcej

Budowa sygnalizacji świetlnej w ulicy Studzieniec w Mławie

Data wpisu: 2017-02-06 16:49:00
Przedmiotem zamówienia jest budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Studzieniec z Aleją Marszałkowską oraz Abpa Nowowiejskiego w Mławie. Oferty należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława. Termin składania ofert upływa w dniu 22.02.2017 r. o godz. 12:00.

więcej

Pełnienie stałego nadzoru archeologicznego nad budową punktów świetlnych w rejonie zabytkowego kościoła Św. Wawrzyńca w Mławie.

Data wpisu: 2017-01-31 14:14:00
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie stałego nadzoru archeologicznego nad budową punktów świetlnych w rejonie zabytkowego kościoła Św. Wawrzyńca w Mławie. Ofertę należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława w terminie do dnia 03.02.2017r. do godz. 12.00 (czasu lokalnego) w formie pisemnej.

więcej

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową punktów świetlnych w rejonie zabytkowego kościoła Św. Wawrzyńca w Mławie.

Data wpisu: 2017-01-31 11:11:00
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową punktów świetlnych w rejonie zabytkowego kościoła Św. Wawrzyńca w Mławie.Ofertę na FORMULARZU OFERTY należy złożyć w terminie do dnia 03.02.2017r. do godz. 12.00 (czasu lokalnego) w formie pisemnej.

więcej

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława obszar A8

Data wpisu: 2017-01-30 08:20:00
Aktualizacja 23.02.2017r. - zamieszczenie informacji z wyboru oferty najkorzystniejszej

więcej

Przeczytaj treść ponownie

Stary Rynek 19
06-500 Mława
tel. (+48) 23 654 33 82
faks (+48) 23 654 36 52
e-mail: info@mlawa.pl