Gimnazjum nr 1 „Szkołą przyjazną dla każdego”

Gimnazjum nr 1 „Szkołą przyjazną dla każdego”
Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mławie brało udział w konkursie organizowanym przez Instytut Inicjatyw Pozarządowych pod Patronatem Honorowym Ministra Edukacji Narodowej pt. „Szkoła przyjazna dla każdego”. Konkurs promował działania wzmacniające bezpieczne i efektywne funkcjonowanie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Podstawową ideą przedsięwzięcia było stwarzanie uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi bezpiecznych i przyjaznych warunków do rozwoju. Udział w tym projekcie był potwierdzeniem, że wprowadzane innowacyjne pomysły, realizowane projekty, zaangażowanie nauczycieli wykraczające poza zwykły zakres obowiązków zawodowych mają szczególną wartość i głęboki sens.

W środę 11 grudnia nauczycielka naszej szkoły pani Beata Wójciak odebrała z rąk organizatorów dyplom za aktywny udział szkoły w konkursie. W przyszłym roku pragniemy jeszcze bardziej włączyć się w pomoc uczniom w naszej szkole i środowisku w przezwyciężaniu trudności życiowych i edukacyjnych.

Gimnazjum nr 1 „Szkołą przyjazną dla każdego”