Przejdź do treści

Dane kontaktowe

+48 236543382, +48 236543652

info@mlawa.pl

Aktualności > >


Wyszukiwarka

Wyszukaj w serwisie

Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie Nr 67/2018 Burmistrza Miasta Mława z dnia 17 kwietnia 2018r.

Data wpisu: 2018-04-18 08:57:00
zmieniające Zarządzenie nr 64/2018 z dnia 16 kwietnia 2018r. w sprawie powołania komisji do szacowania szkód łowieckich i ustalania wysokości odszkodowania za wyrządzone szkody w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowań

więcej

Zarządzenie Nr 66/2018 Burmistrza Miasta Mława z dnia 17 kwietnia 2018r.

Data wpisu: 2018-04-18 08:54:00
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu

więcej

Zarządzenie Nr 65/2018 Burmistrza Miasta Mława z dnia 17 kwietnia 2018r.

Data wpisu: 2018-04-17 10:00:00
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej kończących służbę przygotowawczą

więcej

Zarządzenie Nr 64/2018 Burmistrza Miasta Mława z dnia 16 kwietnia 2018r.

Data wpisu: 2018-04-17 09:37:00
w sprawie powołania komisji do szacowania szkód łowieckich i ustalania wysokości odszkodowania za wyrządzone szkody w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowań

więcej

Zarządzenie Nr 63/2018 Burmistrza Miasta Mława z dnia 11 kwietnia 2018r.

Data wpisu: 2018-04-17 09:27:00
w sprawie przyjęcia procedury oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2018 r. oraz w sprawie przyjęcia składu komisji konkursowej do oceny merytorycznej ofert

więcej

Zarządzenie Nr 62/2018 Burmistrza Miasta Mława z dnia 11 kwietnia 2018r.

Data wpisu: 2018-04-17 09:25:00
w sprawie przyjęcia procedury oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej, ochrony zdrowia, pomocy osobom z niepełnosprawnością w 2018 r.

więcej

Zarządzenie Nr 61/2018 Burmistrza Miasta Mława z dnia 11 kwietnia 2018r.

Data wpisu: 2018-04-17 09:20:00
w sprawie przyjęcia procedury oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2018 r. oraz w sprawie przyjęcia składu komisji konkursowej do oceny merytorycznej ofert

więcej

Zarządzenie Nr 60/2018 Burmistrza Miasta Mława z dnia 11 kwietnia 2018r.

Data wpisu: 2018-04-17 09:17:00
w sprawie przyjęcia procedury oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018 r. oraz w sprawie przyjęcia składu komisji konkursowej do oceny merytorycznej ofert

więcej

Zarządzenie Nr 59/2018 Burmistrza Miasta Mława z dnia 11 kwietnia 2018r.

Data wpisu: 2018-04-17 09:03:00
w sprawie przyjęcia procedury oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury w 2018 r. oraz w sprawie przyjęcia składu komisji konkursowej do oceny merytorycznej ofert

więcej

Zarządzenie Nr 58/2018 Burmistrza Miasta Mława z dnia 5 kwietnia 2018r.

Data wpisu: 2018-04-06 09:25:00
w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości

więcej

Przeczytaj treść ponownie

Stary Rynek 19
06-500 Mława
tel. (+48) 23 654 33 82
faks (+48) 23 654 36 52
e-mail: info@mlawa.pl