Przejdź do treści

Dane kontaktowe

+48 236543382, +48 236543652

info@mlawa.pl

Aktualności > >


Wyszukiwarka

Wyszukaj w serwisie

Uchwały

UCHWAŁA Nr XXXVII/461/2017 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 28 grudnia 2017r.

Data wpisu: 2018-01-02 17:26:00
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Mława

więcej

UCHWAŁA Nr XXXVII/460/2017 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 28 grudnia 2017r.

Data wpisu: 2018-01-02 17:24:00
w sprawie wyboru ławników

więcej

UCHWAŁA Nr XXXVII/459/2017 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 28 grudnia 2017 r.

Data wpisu: 2018-01-02 17:21:00
w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miasta

więcej

UCHWAŁA Nr XXXVII/458/2017 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 28 grudnia 2017r.

Data wpisu: 2017-12-29 12:24:00
w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów m. Mławy jako działka nr 1576/163 o powierzchni 0,0769 ha, położonej przy ul. Henryka Sienkiewicza

więcej

UCHWAŁA Nr XXXVII/457/2017 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 28 grudnia 2017r.

Data wpisu: 2017-12-29 12:23:00
w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów m. Mławy jako działka nr 194/22 o powierzchni 0,1089 ha, położonej na terenie Osiedla Książąt Mazowieckich.

więcej

UCHWAŁA Nr XXXVII/456/2017 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 28 grudnia 2017r.

Data wpisu: 2017-12-29 12:22:00
w sprawie nabycia nieruchomości składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów m. Mławy nr nr 337/1, 337/13, 337/15 o łącznej powierzchni 0,0944 ha, położonej w rejonie ul. Błękitnej

więcej

UCHWAŁA Nr XXXVII/455/2017 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 28 grudnia 2017r.

Data wpisu: 2017-12-29 12:16:00
w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnych położonych przy ul. Kryształowej, składających się z działek nr nr 377/4, 379/4,377/6, 379/8, 377/7, 379/10, 377/8, 379/12, 377/9, 379/14, 377/11, 379/16

więcej

UCHWAŁA Nr XXXVII/454/2017 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 28 grudnia 2017 r.

Data wpisu: 2017-12-29 11:21:00
zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2017-2021

więcej

UCHWAŁA Nr XXXVII/453/2017 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 28 grudnia 2017 r.

Data wpisu: 2017-12-29 10:11:00
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na 2018r.

więcej

Uchwała Nr XXXVII/452/2017 Rady Miasta Mława z dnia 28 grudnia 2017r.

Data wpisu: 2017-12-29 10:06:00
w sprawie wydatków budżetu Miasta Mława, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

więcej

Przeczytaj treść ponownie

Stary Rynek 19
06-500 Mława
tel. (+48) 23 654 33 82
faks (+48) 23 654 36 52
e-mail: info@mlawa.pl