Przejdź do treści

Dane kontaktowe

+48 236543382, +48 236543652

info@mlawa.pl

Aktualności > >


Wyszukiwarka

Wyszukaj w serwisie

Licznik odwiedzin

2990505

Uchwały

UCHWAŁA Nr XXX/347/2017 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 25 kwietnia 2017r.

Data wpisu: 2017-05-05 11:10:00
zmieniająca uchwałę w sprawie: przyjęcia Planu inwestycyjnego dla subregionu ciechanowskiego objętego OSI problemowymi w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych

więcej

UCHWAŁA Nr XXX/348/2017 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 25 kwietnia 2017r.

Data wpisu: 2017-05-05 11:03:00
w sprawie zaopiniowania likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mława oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mława

więcej

UCHWAŁA Nr XXX / 355 / 2017 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 25 kwietnia 2017r.

Data wpisu: 2017-05-04 09:39:00
w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

więcej

UCHWAŁA Nr XXX/354/2017 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Data wpisu: 2017-04-28 11:11:00
w sprawie przyjęcia statutu Miejskiego Domu Kultury w Mławie

więcej

UCHWAŁA Nr XXX/353/2017 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Data wpisu: 2017-04-27 15:36:00
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Mławie

więcej

UCHWAŁA Nr XXX/352/2017 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 25 kwietnia 2017r.

Data wpisu: 2017-04-26 14:39:00
w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej oznaczonej w ewidencji gruntów m. Mławy jako działka nr 698/68 na rzecz właściciela przyległej nieruchomości składającej się z działek nr nr 700/3, 700/6. Nieruchomości są położone przy ul. Grzebskiego.

więcej

UCHWAŁA Nr XXX/351/2017 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 25 kwietnia 2017r.

Data wpisu: 2017-04-26 14:37:00
w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3076/4, położonej w Mławie w rejonie ul. Nowoleśnej

więcej

UCHWAŁA Nr XXX/350/2017 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 25 kwietnia 2017r.

Data wpisu: 2017-04-26 14:34:00
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Targowa”

więcej

UCHWAŁA Nr XXX/349/2017 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Data wpisu: 2017-04-26 12:49:00
w sprawie przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025

więcej

Uchwała Nr XXX/344/2017 Rady Miasta Mława z dnia 25 kwietnia 2017r.

Data wpisu: 2017-04-25 10:31:00
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

więcej

Przeczytaj treść ponownie

Stary Rynek 19
06-500 Mława
tel. (+48) 23 654 33 82
faks (+48) 23 654 36 52
e-mail: info@mlawa.pl