Przejdź do treści

Dane kontaktowe

+48 236543382, +48 236543652

info@mlawa.pl

Aktualności > >


Wyszukiwarka

Wyszukaj w serwisie

Licznik odwiedzin

3109179

Uchwały

UCHWAŁA Nr XXXI/360/2017 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 02 czerwca 2017r.

Data wpisu: 2017-06-09 11:02:00
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązujących na terenie Miasta Mława

więcej

UCHWAŁA Nr XXXI/373/2017 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 02 czerwca 2017 r.

Data wpisu: 2017-06-08 12:47:00
w sprawie przyjęcia od Powiatu Mławskiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej

więcej

UCHWAŁA NR XXXI /361/2017 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 02 czerwca 2017 r.

Data wpisu: 2017-06-08 12:44:00
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego w 2017 roku

więcej

UCHWAŁA Nr XXXI/368/2017 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 02 czerwca 2017 r.

Data wpisu: 2017-06-08 11:16:00
w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Mława do roku 2022

więcej

UCHWAŁA Nr XXXI / 363 / 2017 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 02 czerwca 2017 r.

Data wpisu: 2017-06-07 11:15:00
w sprawie finansowania zadania z zakresu zarządzania drogami krajowymi i wyrażania zgody na zawarcie porozumienia w tym zakresie.

więcej

UCHWAŁA Nr XXXI/374/2017 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 2 czerwca 2017r.

Data wpisu: 2017-06-07 10:09:00
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Mława

więcej

UCHWAŁA Nr XXXI/367/2017 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 02 czerwca 2017r.

Data wpisu: 2017-06-07 09:13:00
w sprawie przyjęcia przez Miasto Mława do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

więcej

UCHWAŁA Nr XXXI/366/2017 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 2 czerwca 2017 r.

Data wpisu: 2017-06-07 09:06:00
w sprawie wyrażenia zgody na zmianę porozumienia dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Mławski Przedszkola Specjalnego w Mławie

więcej

UCHWAŁA Nr XXXI/365/2017 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 02 czerwca 2017r.

Data wpisu: 2017-06-07 09:04:00
w sprawie opłaty targowej

więcej

UCHWAŁA Nr XXXI/364/2017 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 02 czerwca 2017r.

Data wpisu: 2017-06-07 09:01:00
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych

więcej

Przeczytaj treść ponownie

Stary Rynek 19
06-500 Mława
tel. (+48) 23 654 33 82
faks (+48) 23 654 36 52
e-mail: info@mlawa.pl