Przejdź do treści

Dane kontaktowe

+48 236543382, +48 236543652

info@mlawa.pl

Aktualności > >


Wyszukiwarka

Wyszukaj w serwisie

Uchwały

UCHWAŁA Nr XL/480/2018 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 27 marca 2018r.

Data wpisu: 2018-04-06 12:56:00
w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mławie

więcej

UCHWAŁA Nr XL/481/2018 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 27 marca 2018 r.

Data wpisu: 2018-04-06 09:24:00
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Mława na rok 2018

więcej

UCHWAŁA Nr XL/485/2018 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 27 marca 2018r.

Data wpisu: 2018-04-04 15:41:00
w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Mława oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

więcej

UCHWAŁA Nr XL/483/2018 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 27 marca 2018r.

Data wpisu: 2018-04-04 15:34:00
w sprawie sprzedaży i nabycia nieruchomości

więcej

UCHWAŁA Nr XL/482/2018 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 27 marca 2018r.

Data wpisu: 2018-04-04 15:27:00
w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej położonej przy ul. Padlewskiego oznaczonej w ewidencji gruntów m. Mławy jako działka nr 803

więcej

UCHWAŁA Nr XL/489/2018 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 27 marca 2018 r.

Data wpisu: 2018-04-03 11:39:00
UCHWAŁA Nr XL/489/2018 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału miasta Mława na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

więcej

UCHWAŁA Nr XL/490/2018 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 27 marca 2018 r.

Data wpisu: 2018-03-29 14:26:00
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miasta

więcej

Uchwała Nr XL/479/2018 Rady Miasta Mława z dnia 27 marca 2018r.

Data wpisu: 2018-03-27 12:40:00
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

więcej

Uchwała Nr XL/478/2018 Rady Miasta Mława z dnia 27 marca 2018r.

Data wpisu: 2018-03-27 12:24:00
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

więcej

UCHWAŁA Nr XXXIX/477/2018 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 27 lutego 2018 r.

Data wpisu: 2018-03-02 10:00:00
w sprawie rozpatrzenia wniosku Pana ………………………………… oraz Pana …………………………….

więcej

Przeczytaj treść ponownie

Stary Rynek 19
06-500 Mława
tel. (+48) 23 654 33 82
faks (+48) 23 654 36 52
e-mail: info@mlawa.pl