Przejdź do treści

Dane kontaktowe

+48 236543382, +48 236543652

info@mlawa.pl

Aktualności > >


Wyszukiwarka

Wyszukaj w serwisie

Uchwały

UCHWAŁA Nr XXXII/381/2017 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 26 czerwca 2017 r.

Data wpisu: 2017-08-16 11:46:00
w sprawie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016 - 2025

więcej

UCHWAŁA Nr XXXII/379/2017 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 26 czerwca 2017r.

Data wpisu: 2017-07-10 10:24:00
w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o.

więcej

UCHWAŁA Nr XXXII / 380 / 2017 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 26 czerwca 2017r.

Data wpisu: 2017-07-05 15:55:00
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen biletów oraz wykazu osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w komunikacji miejskiej Miasta Mława

więcej

UCHWAŁA Nr XXXII / 391 / 2017 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 26 czerwca 2017r.

Data wpisu: 2017-07-05 09:54:00
w sprawie rozpatrzenia wniosku Pani ……………………

więcej

UCHWAŁA Nr XXXII / 390 / 2017 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 26 czerwca 2017r.

Data wpisu: 2017-07-05 09:37:00
w sprawie podtrzymania stanowiska Rady Miasta Mława zawartego w Uchwale Nr XXXI/374/2017 z dnia 2 czerwca 2017 r. Rady Miasta Mława w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Mława

więcej

UCHWAŁA Nr XXXII/389/2017 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 26 czerwca 2017r.

Data wpisu: 2017-06-28 10:16:00
w sprawie zamiany niezabudowanej nieruchomości składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 377/12, 379/18, położonej w Mławie przy ul. Kryształowej, stanowiącej własność Miasta Mława na udział w wysokości 1/6 we współwłasności niezabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1622/4, położonej w Mławie przy ul. LG Electronics.

więcej

UCHWAŁA Nr XXXII/388/2017 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 26 czerwca 2017r.

Data wpisu: 2017-06-28 10:14:00
w sprawie zmiany nazw ulic

więcej

UCHWAŁA Nr XXXII/387/2017 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 26 czerwca 2017r.

Data wpisu: 2017-06-28 10:12:00
w sprawie nabycia części nieruchomości nr 1345, stanowiącej działkę nr 1345/1, oraz części nieruchomości nr 1351, stanowiącej działkę nr 1351/1. Nabycie następuje z przeznaczeniem na urządzenie gminnej drogi publicznej ul. Poziomkowej.

więcej

UCHWAŁA Nr XXXII/386/2017 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 26 czerwca 2017r.

Data wpisu: 2017-06-28 10:10:00
w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów m. Mławy jako działka nr 1346/4. Nabycie następuje z przeznaczeniem na urządzenie gminnej drogi publicznej ul. Poziomkowej.

więcej

UCHWAŁA Nr XXXII/385/2017 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 26 czerwca 2017r.

Data wpisu: 2017-06-28 10:08:00
w sprawie nabycia części nieruchomości nr 1350, stanowiącej działkę nr 1350/1. Nabycie następuje z przeznaczeniem na urządzenie gminnej drogi publicznej ul. Poziomkowej.

więcej

Przeczytaj treść ponownie

Stary Rynek 19
06-500 Mława
tel. (+48) 23 654 33 82
faks (+48) 23 654 36 52
e-mail: info@mlawa.pl