Przejdź do treści

Dane kontaktowe

+48 236543382, +48 236543652

info@mlawa.pl

Aktualności > >


Wyszukiwarka

Wyszukaj w serwisie

Uchwały

UCHWAŁA Nr XXXIV/419/2017 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 26 września 2017r.

Data wpisu: 2017-10-10 12:59:00
w sprawie nadania nazwy dla parku miejskiego położonego w m. Mława (między ulicami: Żeromskiego, Reymonta, Sienkiewicza i Wyspiańskiego)

więcej

UCHWAŁA Nr XXXIV/417/2017 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 26 września 2017r.

Data wpisu: 2017-10-04 08:08:00
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen biletów oraz wykazu osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w komunikacji miejskiej Miasta Mława

więcej

UCHWAŁA Nr XXXIV/416/2017 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 26 września 2017 r.

Data wpisu: 2017-10-02 14:03:00
w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mławie

więcej

UCHWAŁA Nr XXXIV/415/2017 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 26 września 2017 r.

Data wpisu: 2017-10-02 13:44:00
w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Mława

więcej

UCHWAŁA Nr XXXIV/414/2017 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 26 września 2017 r.

Data wpisu: 2017-10-02 09:32:00
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Iłowo - Osada w 2017r.

więcej

UCHWAŁA Nr XXXIV/413/2017 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 26 września 2017 r.

Data wpisu: 2017-10-02 09:29:00
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Chojnice w 2017 r.

więcej

UCHWAŁA Nr XXXIV/418/2017 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 26 września 2017r.

Data wpisu: 2017-09-28 12:33:00
w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej oznaczonej w ewidencji gruntów m. Mławy jako działka nr 1262/1

więcej

Uchwała Nr XXXIV/412/2017 Rady Miasta Mława z dnia 26 września 2017r.

Data wpisu: 2017-09-26 11:18:00
w sprawie emisji obligacji

więcej

Uchwała Nr XXXIV/411/2017 Rady Miasta Mława z dnia 26 września 2017r.

Data wpisu: 2017-09-26 11:11:00
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

więcej

Uchwała Nr XXXIV/410/2017 Rady Miasta Mława z dnia 26 września 2017r.

Data wpisu: 2017-09-26 11:06:00
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

więcej

Przeczytaj treść ponownie

Stary Rynek 19
06-500 Mława
tel. (+48) 23 654 33 82
faks (+48) 23 654 36 52
e-mail: info@mlawa.pl