Przejdź do treści

Dane kontaktowe

+48 236543382, +48 236543652

info@mlawa.pl

Aktualności > >


Wyszukiwarka

Wyszukaj w serwisie

Uchwały

Uchwała Nr XLIV/449/2014 Rady Miasta Mława z dnia 28 października 2014r.

Data wpisu: 2014-11-14 14:33:00
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Mława

więcej

Uchwała Nr XLIV/448/2014 Rady Miasta Mława z dnia 28 października 2014r.

Data wpisu: 2014-11-14 14:29:00
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Przedszkola Samorządowego

więcej

UCHWAŁA Nr XLIV/443/2014 Rady Miasta Mława z dnia 28 października 2014r.

Data wpisu: 2014-11-07 14:55:00
w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Mława do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego na zabezpieczenie wykorzystania środków z Funduszu Spójności przyznanych na dofinansowanie projektu pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”

więcej

UCHWAŁA Nr XLIV/442/2014 Rady Miasta Mława z dnia 28 października 2014r.

Data wpisu: 2014-11-07 14:51:00
w sprawie zaopiniowania likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mława oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mława

więcej

UCHWAŁA Nr XLIII/430/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014 r.

Data wpisu: 2014-11-07 13:44:00
w sprawie przystąpienia do „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” oraz upoważnienia Burmistrza Miasta Mława do zawarcia umowy partnerstwa z Powiatem Mławskim

więcej

UCHWAŁA NR XLIV/447/2014 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 28 października 2014 r.

Data wpisu: 2014-10-29 11:05:00
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

więcej

Przeczytaj treść ponownie

Stary Rynek 19
06-500 Mława
tel. (+48) 23 654 33 82
faks (+48) 23 654 36 52
e-mail: info@mlawa.pl