Przejdź do treści

Dane kontaktowe

+48 236543382, +48 236543652

info@mlawa.pl

Aktualności > >


Wyszukiwarka

Wyszukaj w serwisie

Uchwały

Uchwała nr XLIX/505/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 14 września 2010 roku

Data wpisu: 2010-09-14 17:08:25
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Mława.

więcej

Uchwała Nr XLIX/504/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 14 września 2010r.

Data wpisu: 2010-09-14 17:08:24
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

więcej

Uchwała Nr XLIX/503/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 14 września 2010r.

Data wpisu: 2010-09-14 17:08:23
w sprawie przystąpienia do spółki prawa handlowego

więcej

Uchwała Nr XLIX/502/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 14 września 2010r.

Data wpisu: 2010-09-14 17:08:22
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Miasta Mława do realizacji projektu inwestycyjnego pn.: „Bezpieczeństwo energetyczne Mławy - partnerstwo na rzecz ekorozwoju miasta" współfinansowanego w ramach IV Priorytety RPOWM - Działanie 4.3. Ochrona powietrza, energetyka".

więcej

Uchwała Nr XLIX/501/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 14 września 2010r.

Data wpisu: 2010-09-14 17:08:21
w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta Mława na rok 2011, na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Zuzanny Morawskiej w Mławie", będącego przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

więcej

Uchwała Nr XLIX/500/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 14 września 2010r.

Data wpisu: 2010-09-14 17:01:40
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok

więcej

Uchwała Nr XLVIII/499/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 11 sierpnia 2010r.

Data wpisu: 2010-08-11 17:08:19
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok

więcej

Uchwała Nr XLVIII/498/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 11 sierpnia 2010r.

Data wpisu: 2010-08-11 17:08:18
w sprawie podziału miasta na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

więcej

Uchwała nr XLVII/497/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 18 czerwca 2010r.

Data wpisu: 2010-06-18 17:08:17
w sprawie zamiany (dz. nr nr 441, 511 ul. Okrężna, dz. nr 519/1- ul. Piekiełko)

więcej

Uchwała Nr XLVII/496/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 18 czerwca 2010r.

Data wpisu: 2010-06-18 17:08:16
w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej - dz. nr 2578/55 Osiedle Młodych

więcej

Przeczytaj treść ponownie

Stary Rynek 19
06-500 Mława
tel. (+48) 23 654 33 82
faks (+48) 23 654 36 52
e-mail: info@mlawa.pl