Przejdź do treści

Dane kontaktowe

+48 236543382, +48 236543652

info@mlawa.pl

Aktualności > >


Wyszukiwarka

Wyszukaj w serwisie

Uchwały

UCHWAŁA Nr XIX / 236 /2016

Data wpisu: 2016-07-04 14:54:00
UCHWAŁA Nr XIX / 236 /2016 Rady Miasta Mława z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Mława i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

więcej

Uchwała Nr LI/534/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 9 listopada 2010r.

Data wpisu: 2010-11-10 17:08:54
w sprawie nadania nazwy ulicy (ul. Misjonarska)

więcej

Uchwała Nr LI/533/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 9 listopada 2010r.

Data wpisu: 2010-11-09 17:08:53
w sprawie obciążenia nieruchomości (dz. nr 197/6 o powierzchni 0,1224ha,położona w Mławie na terenie Os. Książąt Maz.)

więcej

Uchwała Nr LI/532/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 9 listopada 2010r.

Data wpisu: 2010-11-09 17:08:52
zmianie uchwał w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnych

więcej

Uchwała Nr LI/531/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 9 listopada 2010r.

Data wpisu: 2010-11-09 17:08:51
w sprawie przyjęcia WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA MŁAWY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA LATA 2011-2015

więcej

Uchwała Nr LI/530/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 9 listopada 2010r.

Data wpisu: 2010-11-09 17:08:50
w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mława

więcej

Uchwała Nr LI/529/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 9 listopada 2010r.

Data wpisu: 2010-11-09 17:08:49
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Mława

więcej

Uchwała Nr LI/528/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 9 listopada 2010r.

Data wpisu: 2010-11-09 17:08:48
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok

więcej

Uchwała Nr L/527/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 15 października 2010r.

Data wpisu: 2010-10-15 17:08:47
w sprawie zmiany Uchwały zatwierdzającej plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mławie

więcej

Uchwała Nr L/526/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 15 października 2010r.

Data wpisu: 2010-10-15 17:08:46
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mławie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz bezpośrednich wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku.

więcej

Przeczytaj treść ponownie

Stary Rynek 19
06-500 Mława
tel. (+48) 23 654 33 82
faks (+48) 23 654 36 52
e-mail: info@mlawa.pl