Przejdź do treści

Dane kontaktowe

+48 236543382, +48 236543652

info@mlawa.pl

Aktualności > >


Wyszukiwarka

Wyszukaj w serwisie

Stanowiska

Stanowisko Rady Miasta Mława z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie budowy elektrociepłowni w Mławie

Data wpisu: 2013-11-27 10:59:00
Na podstawie § 18 ust. 4 pkt 2 Statutu Miasta Mława Rada Miasta Mława po zapoznaniu się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach sprzeciwia się budowie elektrociepłowni opalanej paliwem alternatywnym w granicach administracyjnych Miasta Mława

więcej

Stanowisko Rady Miasta Mława z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie dzierżawy nieruchomości i budowy Centrum Handlowo-Usługowego

Data wpisu: 2013-11-27 10:40:00
Na podstawie § 18 ust. 4 pkt 2 Statutu Miasta Mława Rada Miasta Mława wyraża zgodę na zawarcie między Miastem Mława a Az-Bud Stanisław Andrzej Zaborowski,Zdzisław Cechowski Spółka Cywilna w Szydłówku porozumienia w sprawie dzierżawy nieruchomości i budowy Centrum Handlowo-Usługowego na działkach nr nr 163/1,163/2, 166/1, 166/2, 167/1, 167/2, 168/1, 168/2, 169/1, 169/2, 171/1, 171/2,172/1, 172/2, 173/1, 173/2, 174/1, 174/2, 175/1, 175/2, 175/3, 176/1, 176/2, 176/3, 177/1, 177/2, 177/3, 178/1, 178/5, 178/7, 165, 164/1, 164/2, położonych w Mławie w rejonie Os. Książąt Maz. i Al. Św. Wojciecha. Porozumienie stanowizałącznik do niniejszego stanowiska. Celem porozumienia jest wybudowanie Centrum Handlowo-Usługowego, którego częścią będzie zintegrowany dworzec autobusowy i kolejowy.

więcej

Stanowisko Rady Miasta Mława z dnia 2013r. w sprawie przystąpienia do realizacji procedury związanej z modernizacją oczyszczalni ścieków w Mławie

Data wpisu: 2013-10-29 11:39:00
Rada Miasta Mława na sesji w dniu 22 października 2013r. przyjęła Stanowisko w sprawie przystąpienia do realizacji procedury związanej z modernizacją oczyszczalni ścieków w Mławie

więcej

Stanowisko Rady Miasta Mława z dnia 22 października 2013r. w sprawie rozbudowy drogi krajowej Nr 7 do parametrów trasy ekspresowej S-7

Data wpisu: 2013-10-25 09:04:00
Rada Miasta Mława na XXXIII sesji w dniu 22 października 2013r. przyjęła Stanowisko w sprawie rozbudowy drogi krajowej Nr 7 do parametrów trasy ekspresowej S-7

więcej

Stanowisko Rady Miasta Mława z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie sprzedaży nieruchomości

Data wpisu: 2012-06-26 10:12:00
Na podstawie § 18 ust. 4 pkt 2 Statutu Miasta Mława Rada Miasta Mława wyraża zgodę na prowadzenie przez Burmistrza Miasta Mława działań w celu przygotowania sprzedaży nieruchomości nr nr 163/1, 163/2, 166/1, 166/2, 167/1, 167/2, 168/1, 168/2, 169/1, 169/2, 171/1, 171/2, 172/1, 172/2, 173/1, 173/2, 174/1, 174/2, 175/1, 175/2, 175/3, 176/1, 176/2, 176/3, 177/1, 177/2, 177/3, 178/1, 178/5, 178/7, stanowiących własność Miasta Mława, nr 165, której Miasto Mława jest współwłaścicielem w 6/8 części oraz nr nr 164/1, 164/2, których Miasto Mława jest samoistnym posiadaczem, położonych w Mławie w rejonie Os. Książąt Maz. i Al. Św. Wojciecha. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej na rzecz osoby, która wydzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat, jeżeli nieruchomość ta zostanie zabudowana na podstawie zezwolenia na budowę budynkami Centrum Handlowo-Usługowego, którego częścią będzie zintegrowany dworzec autobusowy i kolejowy.

więcej

Stanowisko Rady Miasta Mława z dnia 24 października 2011r.

Data wpisu: 2011-10-24 10:15:00
Rada Miasta Mława wyraża zgodę na prowadzenie przez Miasto Mława działań określonych w projekcie porozumienia, stanowiącym załącznik do niniejszego stanowiska, zgodnie z harmonogramem opisanym § 2 tego porozumienia. Porozumienie zostanie zawarte z „SNA Ecology Passive Building Sp. z o.o.” Spółka komandytowa w Chełmży. Celem porozumienia jest stworzenie warunków do wybudowania przez „SNA Ecology Passive Building Sp. z o.o.” Spółka komandytowa w Chełmży budynków mieszkalnych wielorodzinnych w systemie budownictwa pasywnego. Stworzenie warunków nastąpi przez wydzierżawienie, a następnie przeniesienie praw do nieruchomości 326/2, części nieruchomości nr nr 3093/1, 3093/2, 3828/1, położonych w Mławie, w zamian za nakłady na wybudowanie 30 lokali mieszkalnych, poniesione przez „SNA Ecology Passive Biulding Sp. z o.o.” Spółka komandytowa w Chełmży. Rada Miasta Mława wyraża zgodę na zawarcie między Miastem Mława a „SNA Ecology Passive Building Sp. z o.o.” Spółka komandytowa w Chełmży porozumienia, którego projekt stanowi załącznik do niniejszego stanowiska.

więcej

Stanowisko Rady Miasta Mława z dnia 28 czerwca 2011r.

Data wpisu: 2011-06-30 08:22:00
Rada Miasta Mława podczas VII sesji Rady Miasta Mława przyjęła Stanowisko w sprawie wprowadzenia Gminy Wieczfnia Kościelna, jako wspólnika do Mławskiego Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego MPDM Sp. z o.o. w Mławie

więcej

Przeczytaj treść ponownie

Stary Rynek 19
06-500 Mława
tel. (+48) 23 654 33 82
faks (+48) 23 654 36 52
e-mail: info@mlawa.pl