Przejdź do treści

Mława


Sesje Rady Miasta

Porządek IX sesji Rady Miasta Mława z dnia 18 sierpnia 2015r.

Data wpisu: 2015-08-11 13:46:00
W dniu 18 sierpnia 2015r. o godzinie 13.00 w sali Miejskiego Domu Kultury w Mławie przy ul. Stary Rynek 13 odbędą się obrady IX sesji Rady Miasta Mława

więcej

UCHWAŁA Nr XII/143/2015 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 01 grudnia 2015r.

Data wpisu: 2015-12-04 11:35:00
w sprawie przyjęcia przez Miasto Mława zadania zarządzania drogami powiatowymi w obrębie granic miasta Mława w roku 2016

więcej

U C H W A Ł A Nr XII/144/2015 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 01 grudnia 2015r.

Data wpisu: 2015-12-04 14:36:00
zmieniająca uchwały Nr VI/56/2015 Rady Miasta Mława z dnia 30 kwietnia 2015r. zmieniającą uchwałę Nr III/16/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/134/2011 Rady Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2016 oraz Uchwałę Nr XXIX/289/2013 Rady Miasta Mława z dnia 28 maja 2013r. zmieniającą uchwałę Nr XIII/134/2011 Rady Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2016

więcej

UCHWAŁA Nr XXV/306/2016 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 29 grudnia 2016r.

Data wpisu: 2017-01-03 17:44:00
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2017 - 2021

więcej

UCHWAŁA Nr XXV/307/2016 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 29 grudnia 2016r.

Data wpisu: 2017-01-03 17:51:00
w sprawie przyjęcia polityki mieszkaniowej Miasta Mława na lata 2017-2021

więcej

Przeczytaj treść ponownie


Stary Rynek 19,
06-500 Mława,
tel. (+48) 23 654 33 82
e-mail: info@mlawa.pl