Przejdź do treści

Dane kontaktowe

+48 236543382, +48 236543652

info@mlawa.pl

Aktualności > >


Wyszukiwarka

Wyszukaj w serwisie

Licznik odwiedzin

2783310

Raporty z przebiegu konsultacji

Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji

Data wpisu: 2017-03-23 10:55:00
Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji
Zawiadomienie, iż w terminie od 20 lutego 2017 r. do 21 marca 2017 r. będą przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji, zostało upublicznione w formie Obwieszczenia Burmistrza Miasta Mława w dniu 13 lutego 2017 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

więcej

Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025

Data wpisu: 2016-11-22 10:08:00
Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025
Zawiadomienie, iż w terminie od 14 października 2016 r. do 14 listopada 2016 r. będą przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025, zostało upublicznione w formie Obwieszczenia Burmistrza Miasta Mława w dniu 6 października 2016 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej,

więcej

Protokół z przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących projektu Programu współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok

Data wpisu: 2016-11-08 14:10:00
Protokół z przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących projektu Programu współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok, przeprowadzone w dniach 28 września – 12 października 2016 r.

więcej

Protokół z przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Data wpisu: 2016-10-04 10:15:00
Protokół z przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji dotyczące następujących projektu uchwały: w sprawie zasad przyznawania przez Burmistrza Miasta Mława stypendium dla uzdolnionych uczniów, zawodników oraz studentów

więcej

Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Mława

Data wpisu: 2016-07-26 12:50:00
Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Mława
Zawiadomienie, iż w terminie od 24 czerwca 2016 r. do 23 lipca 2016 r. będą przeprowadzone konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Mława zostało upublicznione w formie Obwieszczenia Burmistrza Miasta Mława w dniu 16 czerwca 2016 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej Miasta Mława http://www.mlawa.pl/gminny-program-rewitalizacji-miasta-mlawa-na-lata-2016-2025 oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mława.

więcej

Protokół z przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Data wpisu: 2016-05-27 10:25:00
Protokół z przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji dotyczące następujących projektów uchwał:w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Mława oraz w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Mława konsultacji społecznych dotyczące Mławskiego Budżetu Obywatelskiego.

więcej

Przeczytaj treść ponownie

Stary Rynek 19
06-500 Mława
tel. (+48) 23 654 33 82
faks (+48) 23 654 36 52
e-mail: info@mlawa.pl