Przejdź do treści

Dane kontaktowe

+48 236543382, +48 236543652

info@mlawa.pl

Aktualności > >


Wyszukiwarka

Wyszukaj w serwisie

Raporty z przebiegu konsultacji

Konsultacje społeczne, dotyczące Programu współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

Data wpisu: 2017-09-22 14:08:00
Burmistrz Miasta Mława ogłasza konsultacje społeczne, dotyczące Programu współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

więcej

Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025

Data wpisu: 2017-06-12 13:16:00
Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025
Zawiadomienie, iż w terminie od 4 maja 2017 r. do 3 czerwca 2017 r. będą przeprowadzone konsultacje społeczne projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025, zostało upublicznione w formie Obwieszczenia Burmistrza Miasta Mława w dniu 27 kwietnia 2017 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

więcej

RAPORT z przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących opracowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Mława do roku 2022

Data wpisu: 2017-05-16 14:18:00
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Mława o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami miasta Mława zostało opublikowane na podstronie strony internetowej Miasta Mława (www.mlawa.pl) w zakładce poświęconej konsultacjom społecznym http://www.mlawa.pl/aktualnie-ogloszone-konsultacje/konsultacje-spoleczne-dotyczace-projektu-programu-ochrony-srodowiska-dla-miasta-mlawa-do-roku-2022.html , a także wywieszone na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta Mława

więcej

Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji

Data wpisu: 2017-03-23 10:55:00
Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji
Zawiadomienie, iż w terminie od 20 lutego 2017 r. do 21 marca 2017 r. będą przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji, zostało upublicznione w formie Obwieszczenia Burmistrza Miasta Mława w dniu 13 lutego 2017 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

więcej

Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025

Data wpisu: 2016-11-22 10:08:00
Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025
Zawiadomienie, iż w terminie od 14 października 2016 r. do 14 listopada 2016 r. będą przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025, zostało upublicznione w formie Obwieszczenia Burmistrza Miasta Mława w dniu 6 października 2016 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej,

więcej

Protokół z przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących projektu Programu współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok

Data wpisu: 2016-11-08 14:10:00
Protokół z przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących projektu Programu współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok, przeprowadzone w dniach 28 września – 12 października 2016 r.

więcej

Przeczytaj treść ponownie

Stary Rynek 19
06-500 Mława
tel. (+48) 23 654 33 82
faks (+48) 23 654 36 52
e-mail: info@mlawa.pl