Przejdź do treści

Dane kontaktowe

+48 236543382, +48 236543652

info@mlawa.pl

Aktualności > >


Podatki i opłaty

Wysokość stawek podatku od środków transportowych w 2017 roku

Data wpisu: 2016-12-29 09:50:00
Stawki podatku od środków transportowych nie uległy zmianie. W 2017r. obowiązuje Uchwała Nr XII/139/2015 Rady Miasta Mława z dnia 01 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

więcej

Opłata od posiadania psów

Data wpisu: 2016-12-29 08:01:00

więcej

UCHWAŁA Nr XII/141/2015 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 01 grudnia 2015r. w sprawie opłaty targowej

Data wpisu: 2015-12-07 15:48:00
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa( Dz. U. z 2015r. poz.613 z późn. zm.), art.15 ust.1, art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r. poz. 849 z późn. zm.)

więcej

Przeczytaj treść ponownie

Stary Rynek 19
06-500 Mława
tel. (+48) 23 654 33 82
faks (+48) 23 654 36 52
e-mail: info@mlawa.pl