Przejdź do treści

Dane kontaktowe

+48 236543382, +48 236543652

info@mlawa.pl

Aktualności > >


Wyszukiwarka

Wyszukaj w serwisie

Drukuj Drukuj do PDF

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Mława

Data wpisu: 2015-10-22 09:22:00 Autor: Przemysław Więckiewicz
 
Na sesji Rady Miasta Mława 26 maja 2015 r., radni jednogłośnie przyjęli dokument strategiczny, który określa proekologiczne kierunki rozwoju naszego miasta. Radni przychylili się do propozycji burmistrza Sławomira Kowalewskiego i uchwalili zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej przeznaczając do 2018 roku 14 milionów złotych na realizację zadań związanych z ograniczeniem emisji CO₂, gazów cieplarnianych oraz innych szkodliwych substancji.

Mławski Plan Gospodarki Niskoemisyjnej powstał w oparciu o badanie przeprowadzone wśród mieszkańców za pomocą ankiety. Przez kilka tygodni na przełomie 2014 i 2015 roku pracownicy firmy EKOMETRIA z Gdańska zbierali na terenie Mławy informacje w celu postawienia odpowiedniej diagnozy.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zawiera działania, które będą podejmowane na poziomie lokalnym, leżące w kompetencjach samorządu, przedsiębiorców, a także społeczeństwa, których celem jest redukcja emisji CO2 z terenu Miasta, zmniejszenie energochłonności w różnych dziedzinach gospodarki Miasta oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii na terenie Miasta.

Na potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Mława.

Ogółem na działania związane z realizacją Planu Gospodarki Niskoemisyjnej zaplanowano blisko 14 milionów złotych.

Załączniki

Przeczytaj treść ponownie

Stary Rynek 19
06-500 Mława
tel. (+48) 23 654 33 82
faks (+48) 23 654 36 52
e-mail: info@mlawa.pl