Przejdź do treści

Dane kontaktowe

+48 236543382, +48 236543652

info@mlawa.pl

Aktualności > >


Wyszukiwarka

Wyszukaj w serwisie

Oświata

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Mławie

Data wpisu: 2017-07-12 16:06:00
Burmistrz Miasta Mława ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ewy Szelburg – Zarembiny w Mławie z siedzibą przy ul. Z. Krasińskiego 7

więcej

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie

Data wpisu: 2017-06-13 08:05:00
Burmistrz Miasta Mława ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie z siedzibą przy ul. Ordona 14

więcej

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Mławie

Data wpisu: 2017-06-13 08:00:00
Burmistrz Miasta Mława ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ewy Szelburg – Zarembiny w Mławie z siedzibą przy ul. Z. Krasińskiego 7

więcej

Aktualizacja kwot podstawowych dotacji dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych

Data wpisu: 2017-05-16 12:14:00
Na podstawie art. 89d ust. 1, w związku z art. 78b ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.), ogłasza się podstawową kwotę dotacji dla przedszkoli (PKD) oraz statystyczną liczbę uczniów w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Mława (SLU)

więcej

O G Ł O S Z E N I E

Data wpisu: 2017-04-19 14:59:00
Na podstawie art. 89d ust. 1, w związku z art. 78b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.), ogłasza się podstawową kwotę dotacji dla szkół podstawowych oraz statystyczną liczbę uczniów w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Mława

więcej

Stypendia i zasiłki szkolne

Data wpisu: 2015-04-02 00:00:00

więcej

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na terenie Miasta Mława

Data wpisu: 2014-02-04 13:48:00
Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na terenie Miasta Mława

więcej

Przeczytaj treść ponownie

Stary Rynek 19
06-500 Mława
tel. (+48) 23 654 33 82
faks (+48) 23 654 36 52
e-mail: info@mlawa.pl