Przejdź do treści

Dane kontaktowe

+48 236543382, +48 236543652

info@mlawa.pl

Aktualności > >


Wyszukiwarka

Wyszukaj w serwisie

Ochrona środowiska

Konsultacje społeczne dotyczące projektu programu Ochrony Środowiska dla Miasta Mława do roku 2022

Data wpisu: 2017-04-11 17:14:00
Burmistrz Miasta Mława podaje do publicznej wiadomości informację o przeprowadzeniu konsultacji społecznych.

więcej

Burmistrz Miasta Mława podaje do publicznej infromacji

Data wpisu: 2016-12-14 14:54:00
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 z późn. zm.)

więcej

Burmistrz Miasta Mława podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji nr GKM.6220.12.2016.EM z dn. 30.09.2016r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.

Data wpisu: 2016-09-30 15:06:00
„Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę skrzyżowania ulic: Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 2370W, Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie miasta Mława działki nr 3734/3, 4073, 3735/1, 4055, 4067, 4071/1, 121, 4114, 4072, 120/1, 120/2, 118/2, 118/1, 117, 104, 103, 102/2, 102/1, 101, 98, 97, 96, 54, 4021, 3918, 35/1, 3858, 1/7, 1576/23, 1576/93, 1576/92, 1576/65, 1576/6, 3756, 3850/5, 1576/5, 1576/49, 3755, 1576/128, 1576/125, 1576/96, 1576/126, 1576/61, 38/49, 1576/51 w obrębie nr 10 Miasto Mława”.

więcej

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów

Data wpisu: 2016-09-15 08:43:00
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Przypominam, że mieszkańcy Mławy mogą nieodpłatnie przekazywać do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) następujące odpady: metal, papier, szkło, tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji, chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opakowania wielomateriałowe, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady rozbiórkowe i budowlane oraz zużyte opony. Jeden z punktów mieści się przy ul. 30 Lecia LWP 1 i jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 16.00. Drugi zaś znajduje się się przy ul. Płockiej 102 i jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00 w soboty od 9.00 - 13.00.

więcej

Burmistrz Miasta Mława podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji nr GKM.6220.3.2016.EM z dn. 06.04.20156r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.

Data wpisu: 2016-04-06 12:03:00
„Budowa ulic: Dalekiej, Reja i Zacisze w Mławie na terenie oznaczonym numerami ewidencyjnymi:4195/10, 4195/12, 4195/14, 4195/21, 4195/22, 4195/24, 4195/30, 4196/7, 4196/10, 4197/5, 4197/6, 4197/7, 4197/8, 4198/3, 4199/5, 4199/6, 4199/8, 4199/11, 4202/3, 4202/7, 4202/8, 4202/12, 4203, 4204/1, 4204/5, 4204/6, 4235/1, 4235/2, 4237/15, 4242, 4243, 4259/5, 4259/7, 4259/8, 4260/3, 4261/5, w obrębie nr 10 Miasto Mława, 865, 869, 870, 871/7, 872/3, 873, 874, 875/14, 876, 877/1, 877/3, 877/4, 877/6, 877/7, 877/8, 877/9, 878/1, 878/2, 879, 880/1, 880/7, 880/12, 880/13, 881/1, 881/4, 881/6, 882, 883, 884, 885, 886, 896, 897, w obrębie nr 11 Mława Scalenie, powiat mławski, województwo mazowieckie) ”.

więcej

Przeczytaj treść ponownie

Stary Rynek 19
06-500 Mława
tel. (+48) 23 654 33 82
faks (+48) 23 654 36 52
e-mail: info@mlawa.pl